Βρε τα παιδιά! Ξαναματασυναντιώμαστε!

Μετά από μήνες μετά το τελευταίο post, τη χώρα να περνά δύσκολες ημέρες (και έπεται συνέχεια) και μετά από αρκετές προσπάθειες να επαναφέρω το ιστολόγιό μου σε διαχειρίσιμη και λειτουργική μορφή (σταμάτησε εν μέσω αναβάθμισης στην έκδοση 3.0 χωρίς δυνατότητα ούτε επαναφοράς ούτε συνέχισης της διαδικασίας) τελικά κατάφερα να επαναφέρω το περιεχόμενο περνώντας από 1000+1 κύματα (και ώρες χαμένες…):

  • όλα τα backup είχαν πρόβλημα στο login (υποθέτω ότι κάτι έπαιξε με τα δικαιώματα από την πλευρά του ΠΣΔ)
  • το τελευταίο backup κατέληγε σε άσπρη οθόνη
  • δοκίμασα την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης 3.0.1, η οποία γινόταν κανονικά αλλά δεν μπορούσα να κάνω Import την παλιά βάση (backup υπήρχαν) από την έκδοση 2.8.5 γιατί στη νέα έκδοση άλλαξε η μορφή της.
  • Επικοινώνησα με το helpdesk του ΠΣΔ (ο Θοδωρής από το uth ήταν πάντα αρκετά εξυπηρετικός, ευχαριστώ…).  Από ότι κατάλαβα, και τα δικαιώματα στο roοt και η κατάσταση στη safe mode είχαν αλλάξει από την τελευταία φορά που δημιουργήθηκε πρόβλημα με το ΠΣΔ και μίλησα μαζί τους (πριν καν1 χρόνο). Κάποιος δαίμων πειράζει τις ρυθμίσεις. Μάλλον οι εμπλεκόμενοι φορείς του ΠΣΔ έχουν αλληλοκαλυπτόμενους τομείς και δημιουργούνται αρκετές φορές προβλήματα στους τελικούς χρήστες.
  • τελικά έκανα καθαρή εγκατάσταση την έκδοση 2.8.4 και πέρασα από τα παλιά backup της MySQL με τη μορφή sql queries όλο το περιεχόμενο των άρθρων, σχολίων και σελίδων χρησιμοποιώντας το phpMyAdmin μέσα από τον Πίνακα Ελέγχου στο sch.gr. Ήταν το τελευταίο που μπόρεσα να σκεφθώ και τελικά δούλεψε!

Permanent link to this article: http://users.sch.gr/nikmavr/%ce%b2%cf%81%ce%b5-%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ac-%ce%be%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%cf%8e%ce%bc%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b5/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.