Εισαγωγή στους κινητήρες: Κατασκευή οχήματος [3ο μάθημα]

Εισαγωγή: στο σημερινό μάθημα θα κατασκευάσουμε ένα όχημα το οποίο θα ελέγχεται από ένα microbit.


Ερώτηση 1η: α) ένα κλασσικό όχημα τύπου “αυτοκινητάκι” με 4 ρόδες πόσους κινητήρες χρειάζεται για να μπορεί να προχωρήσει σε μια τεθλασμένη διαδρομή; Δηλαδή να συνδυάσει την ευθεία ματακίνηση αλλά να μπορεί και να στρίψει;

β) θεωρείται ότι έχει δυσκολίες η κλασσική σχεδίαση οχήματος στην περίπτωση ενός ρομπότ και γιατί;


Ερώτηση 2η: Τα περισσότερα ρομπότ δεν έχουν τον κλασσικό σχεδιασμό. Μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο μερικές εναλλακτικές υλοποιήσεις και να σκεφτείτε τα πλεονεκτήματά τους;


Κατασκευή οχήματος:

Έχετε στη διάθεσή σας:

 • χαρτόνια
 • μακετόχαρτα,
 • χαρτόκουτα τα οποία μπορείτε να κόψετε
 • αυτοκόλλητες ταινίες διπλής όψης
 • θερμόκολλες και πιστόλια θερμόκολλας
 • ξυλάκια και ξύλινούς άξονες
 • ψαλίδια και κοπίδια (προσοχή…!)
 • δεματικά

Συμβουλές:

 1. Αφού επιλέξετε το κύριο υλικό σας (χαρτόνι, μακετόχαρτο ή έτοιμο χαρτόκουτο) τοποθετήστε όλα τα υλικά σας επάνω στην επιφάνεια για να δείτε πόσος χώρος θα χρειαστεί.
  Είναι προτιμότερο να συνδέσετε όλα τα εξαρτήματα με τα αντίστοιχα καλώδιά τους ώστε να έχετε πλήρη εικόνα του μεγέθους που πρέπει να έχει η βάση (σασί) του οχήματός σας.
 2.  Αφήστε λίγο χώρο για μελλοντική προσθήκη εξαρτημάτων.
 3. Αφού θα φτιάξουμε ένα όχημα, η τροφοδοσία δεν μπορεί να γίνεται από το καλώδιο usb, οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια μπαταρία 9V!
 4. Έχετε 2 κινητήρες, 2 ρόδες και μια πανκατευθυντική ρόδα (ball caster). Η τοποθέτηση των τροχών έχει άμεση επίπτωση στην ισορροπία του οχήματος καθώς και πόσο εύκολα θα στρίβει.
 5. Αρχικά, χρησιμοποιήστε την ταινία διπλής όψης για την στερέωση των πλακετών, των κινητήρων και της 9v μπαταρίας.
 6. Όταν καταλήξετε στην τελική μορφή του οχήματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη θερμόκολλα για να ισχυροποιήσετε τις συνδέσεις των χαρτονιών/μακετόχαρτων.
  ΠΡΟΣΟΧΗ! μην κολλήσετε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα (πλακέτες, καλώδια, microbit). Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσετε την ταινία 2πλής όψης.

 


Αποτελέσματα 1ου μαθήματος κατασκευής:

Permanent link to this article: http://users.sch.gr/nikmavr/%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%85%ce%ae-%ce%bf/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.