Η εκπαιδευτική ρομποτική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Επιλογές συστημάτων STEM και οργάνωση διδασκαλίας

Η παρουσίαση

Την Παρασκευή  26 Φεβρουαρίου 2021, 18:00-20:00,  πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική δράση, μέσω της πλατφόρμας διασκέψεων webex,  με τίτλο:

“Η εκπαιδευτική ρομποτική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Επιλογές συστημάτων STEM και οργάνωση διδασκαλίας”

στην οποία συμμετείχα ως εισηγητής μετά την πρόσκληση των συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου  Κωνσταντίνου Μαραγκού (ΠΕ86-Πληροφορικής) και της Ζαχαρούλας Ταβουλάρη (ΠΕ70-Δασκάλων), στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων του 2ουΠεριφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Αττικής.

Την παρουσίαση (μορφή .pdf,  μέγεθος 4.1Mb ) μπορείτε να την κατεβάσετε κάνοντας κλικ στο:

  STEM στην Αθμια Εκπση_ v11_Μαυραντζάς_Νικόλαος.pdf

 

Απλό παράδειγμα ρομποτικής κατασκευής

Για την κατασκευή του απλού ρομποτικού οχήματος για το παράδειγμα “Ρομποτικός Ακόλουθος“, με το κιτ lego WeDo 2.0, τις οδηγίες μπορείτε να τις δείτε κάνοντας κλικ εδώ:

 Κατασκευή απλού οχήματος με LEGO

Σημείωση: Για τις οδηγίες χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Studio v2.2.2(1)

Το πρόγραμμα σε scratch 2, είναι:

Σενάριο διδασκαλίας προγραμματισμού με το Scratch

Ένα σενάριο  3-4 διδακτικών ωρών για το Scratch μπορείτε να βρείτε εδώ:

Σενάριο διδασκαλίας ρομποτικής

Ένα σενάριο  3-4 διδακτικών ωρών για τη Ρομποτική με LEGO WeDo 2.0 μπορείτε να βρείτε εδώ:

Permanent link to this article: http://users.sch.gr/nikmavr/%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%81%ce%bf%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b2/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.