Νέα μορφή στο site

rj45_n_cableΜετά από 5 χρόνια χρήσης του θέματος mandigo (το οποίο σταμάτησε να εξελίσσεται εδώ και καιρό) και μετά τα  προβλήματα που εμφανίστηκαν με τις νέες εκδόσεις του WordPress αποφάσισα να κάνω ένα lifting στην ιστοσελίδα μου αλλάζοντας θέμα.

Δοκίμασα αρκετά με εντελώς διαφορετικής μορφή και διάρθρωση, με google fonts, sliders, responsive, microblogging, πλήρους οθόνης κλπ (μερικά που ξεχώρισα μπορείτε να τα δείτε εδώ) αλλά κατέληξα στο παρόν το οποίο μου θύμιζε την παλιά μορφή της ιστοσελίδας αλλά είναι αρκετά πιο όμορφο και με έναν τόνο παραμετροποιήσεις, περιλαμβάνει slider και προβαλλόμενες σελίδες στην αρχική σελίδα.

Οπότε βουαλά! Καλό ιστομουσαφίρing…

land_sun

Permanent link to this article: http://users.sch.gr/nikmavr/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%bc%ce%bf%cf%81%cf%86%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%bf-site/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.