Περί ξύλου

Προϊόντα πριστής ξυλείας

Ορισμός
Πριστή ξυλεία: Ο γενικός όρος για ένα κομμάτι πριστού (πριονιστού) ξύλου από 4 πλευρές.
 • Πελεκητή ξυλεία  στρόγγυλη ή τετραγωνισμένη έως 6μ.
 • Σκουρέτα, 12mm
 • Λεπτά σανίδια, 16-18mm
 • Σανίδια (τάβλες) πάχος 25mm
 • Καδρόνια, 30-80mm x 30-80 mm
 • Μαδέρια, πάχος 50-70 mm, πλάτος έως 300χιλ, μήκος 3-6μέτρα
 • Δοκάρια

Νέα προϊόντα ξύλου σε μορφή πριστών και ξυλοδοκών

a) LVL b) Composite I-beam c) Glulam d) Parallel strand lumber


PSL

Ξυλοδοκοί από συγκολλημένες λωρίδες ξυλοφύλλων (Paraller Strand Lumber: PSL)

Το PSL κατασκευάζεται από προσανατολισμένες λωρίδες ξυλοφύλλων, που προέρχονται από κωνοφόρα δέντρα σε συνδυασμό με συγκολλητικές ουσίες. Η συμπίεση γίνεται σε πρέσα συνεχούς ροής με τη χρήση μικροκυμάτων για την αύξηση της θερμοκρασίας.

Για την κατασκευή του παράγεται ξυλόφυλλο πάχους από 2,5 – 4 mm, το οποίο τεμαχίζεται σε λωρίδες μήκους 2,6 m μέχρι το λιγότερο μήκους 61 cm.

Τα ξυλόφυλλα στη συνέχεια τεμαχίζονται σε μικρές λωρίδες πλάτους περίπου 12 mm. Oι λωρίδες επαλείφονται με φαινολικές συγκολλητικές ουσίες εξωτερικής χρήσης. Το υλικό στρωματωμένο πλέον προωθείται προς συμπίεση και από 91 cm που είναι το αρχικό πάχος του μειώνεται σε 30 cm.

Tο συνολικό μήκος των ξυλοπλακών μπορεί να φτάσει τα 20 m. Στη συνέχεια το προϊόν των ξυλοπλακών τεμαχίζεται στις επιθυμητές διαστάσεις ξυλοδοκών.


LSL

Σύνθετη ξυλεία από συγκολλημένα και παράλληλα μεταξύ τους πλανίδια ξύλου (Laminated Strand Lumber: LSL)

Το LSL αποτελεί το πιο νέο προϊόν συγκολλημένου ξύλο. Μοιάζει με το OSB με τη διαφορά ότι το μήκος των τεμαχιδίων του ξύλου είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό του OSB . Τα ξυλοτεμαχίδια προκύπτουν από θρυμματισμό λεύκης και Yellow poplar. Τα πλανίδια που παράγονται έχουν διαστάσεις που κυμαίνονται ως προς το πάχος από 0,75 έως 1,3 mm και πλάτος 15 έως και 25 mm. Το μήκος των πλανιδιών φτάνει τα 300 mm.


LVL

Σύνθετη πριστή ξυλεία από επικολλητά ξυλόφυλλα (LVL).

Η σύνθετη πριστή ξυλεία από επικολλητά ξυλόφυλλα (LVL) προκύπτει από συγκόλληση ξυλοφύλλων πάχους 2,5 έως 12 mm με τις ίνες τους παράλληλες. Το πάχος των ξυλοφύλλων είναι στη βιομηχανία συνήθως 2,5 – 3 mm και το συνολικό πάχος του προϊόντος αν­ταποκρίνεται στα συνήθη πάχη πριστής ξυλείας δηλ. 20 – 75 mm. Tα παραγόμενα μήκη φθάνουν μέχρι και τα 25m. Ως πρώτη ύλη χρησιμοποιούνται κορμίδια κωνοφόρων, αλλά δοκιμάζονται και άλλα είδη όπως η λεύκη η τρέμουσα. Στη Β. Αμερική χρησιμοποιείται κυρίως η ψευδοτσούγκα (Oregon pine) και διάφορα είδη πεύκης (Γρηγορίου 1992).

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι LVL ανάλογα με τις διαστάσεις και τη μέθοδο παραγωγής. Αυτοί είναι:

 1.  LVL που παράγεται σε συνήθεις πρέσες κόντρα πλακέ και σε μήκη 2,44 m.
 2.  LVL που παράγεται σε πρέσες συνεχούς πίεσης με μήκη μεγαλύτερα του 2,44 m και το μέγιστο 25 m.

Η ποιοτική διαβάθμιση του προϊόντος LVL στηρίζεται στην ποιοτική ταξινόμιση των επιμέρους ξυλοφύλλων, η οποία γίνεται οπτικά, αλλά και με χρήση υπερηχητικών κυμμάτων (Goetz 1989).

Το προϊόν LVL είναι πιο ομοιογενές από την πριστή ξυλεία και με περισσότερο ομοιόμορφη κατανομή των ιδιοτήτων του σε όλη τη μάζα του. Έχει υψηλότερη μηχανική αντοχή και μεγαλύτερη διαστασιακή σταθερότητα σε σχέση με την πριστή ξυλεία των ιδίων διασ­τάσεων. Απουσιάζουν τα τυπικά σφάλματα που συναντάμε στα πριστά, όπως στρεβλώσεις διαφόρων τύπων, ραγάδες κ.α. Έχει υψηλότερο κόστος παραγωγής από την πριστή ξυλεία.


Ι-beam

Ειδικοί δοκοί διπλού ταφ (Ι-beam) από LVL και νεύρωση από OSB, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως στοιχεία σκελετού τοίχων, στέγης πατωμάτων.


CLT

Επικολλητά ξυλόφυλλα ή Cross Laminated Timber.

Το CLT πάνελ κατασκευάζεται από πολλές στρώσεις συμπαγούς ξυλείας, σε ορθογώνιο εναλλασσόμενο προσανατολισμό προς τις γειτονικές στρώσεις, και πάντα σε μονό αριθμό που ξεκινάνε από 3 ως ελάχιστος αριθμός.


GLULAM

Οι δοκοί τύπου Glulam κατασκευάζονται από δύο ή περισσότερες στρώσεις (laminations) ξύλινων σανίδων, οι οποίες συνενώνονται µε ειδικό συγκολλητικό υλικό (glue). Αποτελούν  χαρακτηριστικά δοµικά στοιχεία συγκολλητής βιοµηχανικής ξυλείας και όπως όλα τα βιοµηχανικά προϊόντα έχουν τυποποιηµένες διαστάσεις και µηχανικές ιδιότητες. Οι δοκοί αυτές έχουν συνήθως µήκος 1,5-5 µέτρα και συνολικό πάχος 5-12 εκατοστά.


Πηγές

 • Νταλός Γ.: Τεχνολογία ξύλου ΙΙΙ και Ι. Κακαράς: Τεχνολογία ξύλινων δομικών κατασκευών
 • Σκαρβέλης Μ.: Σημειώσεις μαθήματος Τεχνολογία Ξύλινων Κατασκευών
 • Σκαρβέλης Μ., Λυκίδης Χ.: Το πριστήριο (μέθοδοι πρίσης-ποσοτική απόδοση, συντήρηση))
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Laminated_veneer_lumber
 • http://www.kounouvelis.gr/index.php/types-of-wood/proionta-neas-texnologias
 • https://ewood.gr/
 • https://www.pagurek.co.uk/timber-i-beams/
 • https://www.researchgate.net/figure/Some-examples-of-Engineered-Wood-Products-a-LVL-b-Composite-I-beam-c-Glulam-d_fig2_268326009
 • https://de.wikipedia.org/wiki/Brettschichtholz

 


Ορολογία

Βελατούρα: έτοιμο προϊόν λευκής λαδομπογιάς για υπόστρωμα

Permanent link to this article: http://users.sch.gr/nikmavr/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%ce%be%cf%8d%ce%bb%ce%bf%cf%85/