Σκίτσα, Ευριπίδης, 3d, Αρχαία, Πληροφορική: Μετατρέποντας την “Ελένη” του Ευριπίδη σε κόμικ

Το κόμικ, που μπορείτε να ξεφυλλίσετε παρακάτω, είναι το αποτέλεσμα μια μεγάλης προσπάθειας που έγινε με τους μαθητές του τμήματος Γ5 του 3ου Γυμνασίου Καρδίτσας και με την αγαπητή συνάδελφο και φιλόλογο Μαρία Καραλή (η οποία είχε και την ιδέα),  το σχολικό έτος 2012-13. Στο πλαίσιο μιας πολιτιστικής δραστηριότητας μετατρέψαμε την τραγωδία “Ελένη” του Ευριπίδη σε κόμικ.

Απαιτήθηκαν αρκετοί μήνες προσπάθειας για:

  • μετατροπή/συμπίεση της τραγωδίας σε 100 περίπου διαλόγους (σύννεφα ή μπαλονάκια κόμικς). Ήταν το 1ο στάδιο και ίσως το πιο βασικό. Αυτό το τμήμα του project έγινε από τους μαθητές της ομάδας φιλολογικής επιμέλειας υπό τον συντονισμό και την καθοδήγηση της κ. Καραλή. Όλα τα μέλη της ομάδας έπρεπε να έχουν μελετήσει και κατανοήσει ολόκληρο το σχολικό βιβλίο από το 1ο τρίμηνο.
  • Δημιουργίας σκίτσων με τους ήρωες της τραγωδίας. Οι μαθητές της ομάδας των σκιτσογράφων μετά από ένα μίνι σεμινάριο 5 συνολικά ορών από τον αγαπητό συνάδελφο  και ζωγράφο/κομίστα Κων/νο Μπιλιούρη, αφέθηκαν στο να αποδώσουν τους ήρωες σύμφωνα με την σχεδιαστική τους ευχέρεια και στυλ. Αυτό ήταν το 2ο στάδιο και το πιο καλλιτεχνικό!

  • Δημιουργία του κόμικ σε ψηφιακή μορφή. Οι μαθητές της Ομάδας πληροφορικής ψηφιοποίησαν τα σκίτσα, τα επεξεργάστηκαν (διόρθωση, κλείσιμο γραμμών, προσθήκη διαφάνειας, χρωματισμός, μετατροπή σε .png μορφή) , τα εισήγαγαν στον  3d εικονικό κόσμο που σχεδιάστηκε στο Sketchup (από τον γραφόντα) με βάση τις ιδέες των σκιτσογράφων, σκηνοθέτησαν τις σκηνές από τις οποίες με sceenshots  δημιούργησαν τα καρέ του κόμικ, πρόσθεσαν τα μπαλονάκια κειμένου και σελιδοποίησαν το κόμικ στην τελική του μορφή. Ήταν το τελευταίο στάδιο, πολύπλοκο και πολυσύνθετο. Και οι τέσσερις μαθητές της ομάδας Πληροφορικής ήταν υπέροχοι! Βήμα, βήμα έφεραν εις πέρας όλες τις διαδικασίες και τις ολοκλήρωσαν με το αποτέλεσμα που βλέπετε στο τέλος του άρθρου !

Το κόμικ παρουσιάστηκε από τους μαθητές στο 3ο Ψηφιακό Φεστιβάλ Μαθητικής Δημιουργίας στη Λάρισα τον Απρίλιο του 2013. Την παρουσίαση μπορείτε να δείτε εδώ.

Το εικονογράφημά μας πήρε ISBN από την Εθνική Βιβλιοθήκη και εκτυπώθηκε σε 500 αντίτυπα.

Περισσότερα για την δημιουργία του κόμικ (και οδηγίες για το πως μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας) μπορείτε να δείτε στη σχετική δημοσίευση εδώ.

Σημ: Αν κάνετε κλικ στις παρακάτω σελίδες, θα μεγαλώσουν στο μέγεθος της οθόνης σας.

Για να κατεβάσετε το κόμικ σε μορφή pdf [μέγεθος 5.9ΜΒ], κάντε κλικ εδώ: Ελένη του Ευριπίδη εικονογραφημένη

Permanent link to this article: http://users.sch.gr/nikmavr/%cf%83%ce%ba%ce%af%cf%84%cf%83%ce%b1-%ce%b5%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%80%ce%af%ce%b4%ce%b7%cf%82-3d-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b1%ce%af%ce%b1-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.