Τρία + ενημερωτικά παιδικά βίντεο για τον κορωνοϊό

[Ενημερώθηκε 22/4/2021]Το παρακάτω βίντεο αφορά το περσινό κλείσιμο των σχολείων αλλά είναι αρκετά καλοφτιαγμένο και παρουσιάζει αρκετές πληροφορίες για τον κορωνοϊό.

Επίσης είναι και μια ευκαιρία να μιλήστε στα παιδιά, στο μάθημα Πληροφορικής, για το τι είναι stop motion animation και πως θα μπορούσαν τα παιδιά να δημιουργήσουν τα  δικά τους βίντεο με απλή πλαστελίνη,  playmobil, lego ή απλά αντικείμενα.

 

Permanent link to this article: http://users.sch.gr/nikmavr/%cf%84%cf%81%ce%af%ce%b1-%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b2%ce%af%ce%bd%cf%84%ce%b5%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.