Το σετ LEGO WeDo 2.0 έτοιμο για 3d σχεδίαση στο LDD (Lego Digital Designer)

Το LDD (Lego Degital Designer) είναι μια δωρεάν εφαρμογή για την τρισδιάσταση (3D) σχεδίαση κατασκευών LEGO. Απλά επιλέγεις τα κατάλληλα κομμάτια LEGO από την βιβλιοθήκη εξαρτημάτων, τα περιστρέφεις και τα τοποθετείς το ένα πάνω ή δίπλα στο άλλο κατασκευάζοντας, εικονικά στην οθόνη του υπολογιστή, ότι θα κατασκεύαζες με πραγματικά ‘τουβλάκια’ LEGO.

Για παράδειγμα δείτε την παρακάτω Eικόνα 1.

Εικόνα 1: Παράδειγμα δημιουργίας LEGO μοντέλου με το LDD

Ένα από τα βασικά εργαλεία που περιλαμβάνει το LDD είναι ότι μόλις δημιουργήσεις ένα μοντέλο, υπάρχει επιλογή για την αυτόματη παραγωγή των βημάτων με τα οποία μπορεί κάποιος να το κατασκευάσει. Μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα εδώ για το 1ο μέρος κατασκευής του μοντέλου της Εικ.1.

Η βιβλιοθήκη του LDD έχει σχεδόν όλα τα κομμάτια LEGO (είναι αρκετές 100άδες και με τους χρωματικούς συνδυασμούς είναι συνολικά χιλιάδες).

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 2,  χρησιμοποιεί 3 βιβλιοθήκες:

  • την Βασική (1),
  • για Mindstorm (2) και
  • την εκτεταμένη/Extended (3).
  • Όλα τα κομμάτια είναι ομαδοποιημένα σε κατηγορίες (4).

Το LDD είναι διαθέσιμο για Windows και MAC OSX. Ωστόσο μπορείτε να το εγκαταστήσετε απροβλημάτιστα σε LINUX, μέσω του wine

Τα εξαρτήματα του κιτ LEGO WeDo 2.0 δεν υπάρχουν κάπου μαζί και πρέπει κάποιος να ψάχνει στη βασική και την εκτεταμένη βιβλιοθήκη για να τα βρει.

Για τη διευκόλυνσή όλων παραθέτω στη συνέχεια το αρχείο που περιέχει (από μία φορά) όλα τα εξαρτήματα του πακέτου LEGO WeDo 2.0.


Κάντε κλικ πάνω στην παρακάτω εικόνα για να το κατεβάσετε:


Εάν έχετε παρατηρήσεις ή βρείτε λάθη για τα εξαρτήματα ή τα χρώματα παρακαλώ σχολιάστε στο τέλος του άρθρου για να τα διορθώσω.

Permanent link to this article: http://users.sch.gr/nikmavr/%cf%84%ce%bf-%cf%83%ce%b5%cf%84-lego-wedo-2-0-%ce%ad%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%bc%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-3d-%cf%83%cf%87%ce%b5%ce%b4%ce%af%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf-ldd-lego-digital-designer/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.