Φορητές (portable) εφαρμογές

Φορητές εφαρμογές ή Portable Applications (ανανεώθηκε 27-1-2013)

Ακολουθώντας την τάση της εποχής για χρήση εφαρμογών (λογισμικών ή προγραμμάτων ή software ή s/w) που εκτελούνται από κάποιο φορητό αποθηκευτικό μέσο (όπως usb flash, φορητό δίσκο ή ακόμη και από CD ή DVD) δημιούργησα αυτή τη σελίδα.
Σκοπός μου να καταγράψω, για μένα, για τους μαθητές μου και τους φίλους μου την ευκολία και τις δυνατότητες διάφορων φορητών  εφαρμογών που χρησιμοποιώ.
Σημείωση: Όλες οι φορητές εφαρμογές που αναφέρονται είναι όλες δωρεάν (διαβάστε όμως τους όρους χρήσης) και οι περισσότερες και ανοικτού κώδικα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την εισήγησή μου στο 5o Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Δ.Ε., με τίτλο:


Οι φορητές εφαρμογές (portable apps): μία πρόσκληση για ηλεκτρονική μάθηση
σε μορφή pdf (160Κb)

ή δείτε το σχετικό άρθρο στην ιστοσελίδα μου

 

Μπορείτε να διαβάσετε τα απαραίτητα για τη εισαγωγή σας στην “τεχνολογία” των φορητών εφαρμογών (τι είναι, πόσων ειδών υπάρχουν και από όπου μπορούμε να κατεβάσουμε φορητές εφαρμογές) αν κάνετε κλικ στο παρακάτω αρχικό άρθρο που έγραψα το 2008 και παραμένει ακόμη επίκαιρο:


Εισαγωγή στις Φορητές Εφαρμογές (Portable Applications)

σε μορφή pdf (305Κb)

 

 

Αν θέλετε να σχολιάσετε ή να ρωτήσετε κάτι, μπορείτε να το κάνετε στο σχετικό άρθρο στο ιστολόγιό μου:

Άρθρο για τις φορητές εφαρμογές (portable apps ή portable applications) http://users.sch.gr/nikmavr/?p=439

Permanent link to this article: http://users.sch.gr/nikmavr/%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%ad%cf%82-portable-%ce%b5%cf%86%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b3%ce%ad%cf%82/

1 comment

2 pings

    • Ve on November 23, 2020 at 10:42 pm
    • Reply

    Παρακαλώ αν μπορώ να έχω την απάντηση σας στο μαιλ μου, Το λογισμικό σε ένα tablet μπορώ να το κατεβάσω από το Google play; Διάβασα ότι μπορώ να κάνω διαγραφή του disk ενός tablet με το λογισμικό, Αυτό θα ήθελα να κάνω Διαγραφή του ιστορικού αναζήτησης από το ταμπλετ μου, από τον δίσκο του. Διαγραφή της αναζήτησης από το ιντερνετ
    Αν μπορώ να έχω την απάντηση στο μαιλ μου, ή εδω στην κοι νοτητα σας

  1. […] Φορητές (portable) εφαρμογές […]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.