Return to Flash

Η φάτσα… ή η αρχή είναι το 0.5 του παντός!

Ξεκινάμε με ξεκίνημα (σικ!) του Flash.

 

Μόλις ανοίξετε το flash θα εμφανιστεί η παρακάτω εισαγωγική οθόνη:

 

flash intro win

 

H 1η στήλη “Open a Recent Item” εμφανίζει τα τελευταία αρχεία που επεξεργαστήκατε

Η 2η στήλη “Create New” δημιουργεί νέο αρχείο [επιλέγουμε “Flash Document” για την ώρα]

Η 3η στήλη “Create from Template” δημιουργεί νέο αρχείο βασιζόμενο σε κάποιο πρότυπο (πχ. παρουσίασης, φόρμας κλπ.)

 

Επιλέγουμε από τη μεσαία στήλη το Create New->Flash Document

 

flash interface

 

Παρατηρήσεις:

 

  • Αν και είμαι υπέρ των ελληνικών (για αυτό και παραθέτω και την ελληνική μετάφραση), θα χρησιμοποιήσω την αγγλική ορολογία στη συνέχεια, λόγω συμβατότητας με τον κύριο όγκο της βιβλιογραφίας και ιστολογίας (νέα λέξη, νέα λέξη! την καταχωρώ σήμερα 24-2-2008) που είναι κατά 99% Αγγλική.

 

 

  • Το stage (δεν μεταφράστηκε τυχαία σε πανί προβολής) είναι ο χώρος που θα εμφανίζεται στην τελική ταινία. Είναι ο χώρος που πραγματοποιείται όλη η δράση (άντε…το νταβαντούρι, καταλάβατε!)

 

  • Το work space είναι ο ολικό χώρος που μπορούμε να δουλεύουμε. Έτσι αν ένα αντικείμενο, σε κάποια χρονική στιγμή, είναι το μισό έξω από το stage τότε στην τελική ταινία θα εμφανίζεται μόνο το μέρος του που είναι πάνω στο stage. To εκτός θα κοπεί.

 

  • Για να δούμε τα χαρακτηριστικά του stage και άρα και της ταινίας, επιλέγουμε Modify>Document ή δεξί κλικ πάνω στo stage > επιλoγή size στο Properties Isnpector. Θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο:

 

 

Document Properties

 

  • Τις διαστάσεις συνήθως τις ορίζουμε σε pixels (εικονοστοιχεία) από το μενού ‘Ruler Units’. Προσοχή, από την αρχή επιλέγουμε τις σωστές διαστάσεις της εφαρμογής μας (ταινίας, παιχνιδιού, παρουσίασης κλπ) γιατί μετά είναι πολύ δύσκολο και χρονοβόρο να ξαναστήσουμε τη σκηνή μας.

 

  • To Frame rate, είναι ότι λέει. Πόσα frames (χρονικά πλαίσια ή εικόνες με απλά λόγια ή καρέ. Θυμηθείτε ότι τόσο το video η τηλεόραση αλλά και ο κινηματογράφος μας δίνουν την αίσθηση της κίνησης με την γρήγορη εναλλαγή στατικών εικόνων! Αυτές οι εικόνες είναι τα frames=καρέ) θα εμφανίζονται σε ένα δευτερόλεπτο. Έτσι πχ. 25 fps (frames per sec) σημαίνει ότι για μία ταινία 10” θα χρειαστεί να σχεδιάσουμε 10*25=250 frames. Μην ανησυχείτε, είναι πιο εύκολο από ότι ακούγεται… θα σας δείξουμε κόλπα αν και όχι μαγικά αλλά πολύ αποτελεσματικά!

 

 

Η χρονογραμμή (timeline) είναι ένα από τα σημαντικότερα συστατικά του flash. Ουσιαστικά είναι αυτό που το κάνει τελείως διαφορετικό από άλλα περιβάλλοντα όπως σχεδιαστικά προγράμματα (πχ. photoshop) και γλώσσες προγραμματισμού (πχ. γραφικό περιβάλλον Visual Basic).

 

.

 

timeline and Layers

 

Στη παραπάνω εικόνα βλέπουμε την timeline (χρονογραμμή) με δύο layers (Layer1 και Layer2) καθώς και όλων των ειδών τα frames:

 

  • keyframe (εδώ γίνεται όλη η δουλειά…!). Μπορεί έχει περιοεχόμενο ή να είναι άδειο.

 

  • απλό frame (ουσιαστικά χρησιμοποιείται είτε για να επαναλάβει το περιεχόμενο του προηγούμενου [frame ή keyframe] είτε σαν ενδιάμεσο για να γίνει το animation μεταξύ δύο keyframes).

 

  • τελικό απλό frame (είναι το ίδιο με το προηγούμενο, απλά είναι το τελευταίο στη σειρά)

 

 

Τα layers μπορείτε να τα σκεφτείτε σαν διαφάνειες ή διαφανή επίπεδα όπου σε κάθε διαφάνεια ή layer σχεδιάζουμε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Το πάνω layer (στο παραπάνω σχήμα είναι το Layer 1) υπερκαλύπτει τα κατώτερα layer (στο παραπάνω σχήμα υπάρχει ένα κατώτερο layer, το Layer2). Άρα στο παραπάνω σχήμα, ότι υπάρχει στο Layer1 θα εμφανίζεται πάνω από τα αντικείμενα του Layer2.

 


Κάτι σημαντικό!

Το Flash παράγει αρχεία .fla. Αυτά τα αρχεία περιέχουν όλες τις αρχικές πληροφορίες (layers, frames, AS, κίνηση) για ότι δημιουργήσετε. Με αυτά τα αρχεία (για τους προγραμματιστές ονομάζονται “πηγαία” ή “source”) μπορείτε να αλλάξετε ότι έχει γίνει. Για να δημιουργήσετε ή να ανοίξετε τα .fla αρχεία θα πρέπει να αγοράσετε το Flash της Adobe (και η αλήθεια είναι ότι, to Flash δεν είναι καθόλου φτηνό!).

Από τα .fla αρχεία παράγονται τα .swf αρχεία (επιλέγοντας από το menu “File” του Flash, την επιλογή “Publish”), τα οποία είναι  τα τελικά αρχεία τα οποία θα χρησιμοποιήσουν οι χρήστες. Για να ‘τρέξει’ κάποιος τα .swf αρχεία αρκεί να έχει εγκατεστημένο στην ΗΥ του τον δωρεάν flash player.  Τα .swf αρχεία (ονομάζονται ‘αντικείμενα’ αρχεία τα οποία παράγονται από τα ‘πηγαία’ αρχεία) συνήθως ενσωματώνονται σε ιστοσελίδες αν και μπορεί να είναι ανεξάρτητες εφαρμογές, και θα υποστηρίζονται μέχρι το 2020 οπότε και θα αντικατασταθούν πλήρως από την HTML5 ή άλλες τεχνολογίες. Τα περισσότερα online παιχνίδια, μέχρι στιγμής, έχουν γίνει με flash αν και σιγά σιγά αρχίζουν να οδεύουν στην εξαφάνισή τους τους από το διαδίκτυο και τους υπολογιστές μας…

Permanent link to this article: http://users.sch.gr/nikmavr/web-dev__trashed/flash/%ce%b7-%cf%86%ce%ac%cf%84%cf%83%ce%b1-%ce%ae-%ce%b7-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%ae-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf-05-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%84%cf%8c%cf%82/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.