Το Σχολείο στην άκρη της πόλης

Το 2006, Σεπτέμβριος ήταν, άνοιξε τις πύλες του και υποδέχθηκε τους πρώτους μαθητές του το νεοιδρυμένο και νεότευκτο δημοτικό σχολείο που έλαβε τον αριθμητικό χαρακτηρισμό 16ο Δράμας.

 Λειτούργησε ώς 6θέσιο αρχικά λόγω του αριθμού των μαθητών του. Αργότερα τα τμήματά του έφτασαν μέχρι οκτώ και κατόπιν έπανήλθαν στα έξι. Η περιοχή με τις μονοκατοικίες και τα νεόχτιστα διόροφα και τριόροφα είχε πολλές νέες οικογένειες με μικρά παιδιά. Πράγμα που δικαιολογούσε την αυξητική τάση του αριθμού των φοιτούντων μαθητών αρχικά.

Στη συνέχεια όμως όταν οι μαθητές αυτοί έφυγαν για να φοιτήσουν στο Γυμνάσιο αντιμετώπισε το φάσμα του υποβιβασμού σε αυστηρά ολιγοθέσιο σχολείο. Από την ανεπιθύμητη αυτή κατάσταση βγήκε από μια άλλη συγκυρία.

Το ολιγοθέσιο σχολείο του γειτονικού Μυλοποτάμου λόγω του μικρού αριθμού των μαθητών του συγχωνεύθηκε με το δημοτικό σχολείο 16ο Δράμας και  άρχισαν την κοινή τους πορεία εντός της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας .

Ο ορίζοντας ανοιχτός. Και πολύχρωμος.

Η συνένωση αυτή έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές των δύο σχολείων να καρπωθούν τα οφέλη της συγχώνευ-σης, που είναι μεγάλα και που αφο-ρούν στην  παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίηση του έμψυχου και άψυχου υλικού στον μέγιστο βαθμό προς όφελος των μαθητών αυτών.

Έτσι, η λειτουργία του ως 6θέσιο σχολείο συνεχίζεται δυναμικά.

 

 

Posted in Χωρίς κατηγορία | Leave a comment

Καλοκαιρινές διακοπές

Posted in Χωρίς κατηγορία | Leave a comment

4ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο του Ι.Α.Κ.Ε.

1η  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ανακοινώνει στην επιστημονική κοινότητα αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι προγραμματίζει την οργάνωση του 4ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή με κεντρικό θέμα:

 

«Δημοκρατία, δικαιώματα και ανισότητες στην εποχή της κρίσης.

Προκλήσεις στον χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης»

Ηράκλειο, 27 – 29 Απριλίου 2018

 

 1. Με το Συνέδριο αυτό στοχεύουμε στην αναζήτηση του λόγου (discourse) για τους δημοκρατικούς θεσμούς και τη λειτουργία τους στις σημερινές κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές συνθήκες του παγκόσμιου και ευρωπαϊκού περιβάλλοντος.
 2. Στοχεύουμε επίσης στη διερεύνηση, την αποτύπωση και την καταγραφή των αλλαγών και των επιπτώσεων που έχει αυτός ο λόγος στην έρευνα, την εκπαίδευση και σε όλα τα πεδία κοινωνικής δράσης.
 3. Το θέμα του 4ου Συνεδρίου εστιάζει στον επιστημονικό διάλογο που αναπτύσσεται στο χώρο της έρευνας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής δράσης γενικότερα μέσα από την επεξεργασία ζητημάτων που αφορούν σε τρεις άξονες: δημοκρατία, δικαιώματα και ανισότητες.

Όπως επισημαίνεται από πολλούς αναλυτές και ερευνητές, οι σύγχρονες κοινωνίες δέχονται πιέσεις και επιδράσεις κλιμακούμενης έντασης, πολυεστιακής προέλευσης και πολυεπίπεδης στόχευσης, σε ό,τι αφορά τις αρχές, τις αξίες και τους θεσμούς, στην περίοδο της παγκοσμιότητας. Συνθήκες όπως οι πολιτικές λιτότητας, η μετανάστευση, οι προσφυγικές ροές, οι νέες μορφές ανισότητας και η παγκοσμιοποίηση δημιουργούν ένα περιβάλλον πολύπλευρης κρίσης για τις κοινωνίες, τα άτομα και τις συλλογικότητες, που αντιμετωπίζουν προκλήσεις, διακυβεύματα και συγκρούσεις σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Επιπρόσθετα, οι νέες τεχνολογίες και η πληροφορική διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο σχέσεων, αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας σε μια κοινωνία, όπου τα άτομα γίνονται όλο και πιο ευάλωτα, όλο και πιο «διαφανή» και ταυτόχρονα όλο και πιο «αόρατα». Ως εκ τούτου οι ρόλοι και οι ταυτότητες σε ατομικό, συλλογικό και θεσμικό επίπεδο αναπλαισιώνονται υπό καθεστώς εποπτείας και διεθνούς διακυβέρνησης.

Η επιστημονική έρευνα και η εκπαίδευση υφίστανται ανατροπές και αμφισβητήσεις και επηρεάζονται άμεσα από τις πολιτικές προτεραιότητες και στοχεύσεις, φανερές και αδήλωτες. Είναι γεγονός πως στις μέρες μας σε ένα μεγάλο βαθμό προβάλλεται η ανάγκη απεξάρτησής τους από τις έντονες ιδεολογικές φορτίσεις των περασμένων δεκαετιών. Ισχυρά, ωστόσο, είναι τα επιχειρήματα όσων επισημαίνουν τον κίνδυνο της υποβάθμισής τους μέσα από τεχνοκρατικού, εργαλειακού και διαχειριστικού τύπου πολιτικές, μεθοδεύσεις και στοχεύσεις. Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και ευθυνών στη σφαίρα της ιδιωτικής δράσης, διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα και μας αναγκάζει να ξαναδούμε περιεχόμενα και προοπτικές.

Με βάση τα παραπάνω, το 4ο Συνέδριο εστιάζει στις παρακάτω θεματικές ενότητες, χωρίς να αποκλείονται και όσες άλλες απορρέουν από τον γενικότερο τίτλο του.

 • Δημοκρατία και δικαιώματα
 • Ανθρώπινα δικαιώματα παρελθόν, παρόν και μέλλον
 • Πολιτικές οντότητες, συμμετοχή και συλλογικότητα
 • Έθνη, κράτη και πολιτικοί θεσμοί
 • Ελευθερία, αντιπροσωπευτικότητα και πολιτικά δικαιώματα
 • Μέσα μαζικής ενημέρωσης και δημοκρατία
 • Πολιτική, πολιτειακή και δημοκρατική παιδεία
 • Εξουσία, θεσμοί και νέοι κοινωνικοί ρόλοι
 • Δημοκρατία και σχολικές πρακτικές
 • Δημοκρατία και εκπαιδευτική ηγεσία
 • Κοινωνική κρίση και δημοκρατία
 • Θρησκεία, τέχνη, πολιτισμός στον δημόσιο χώρο και την εκπαίδευση
 • Κοινωνικές ανισότητες
 • Κρίση και κοινωνικές συνέπειες
 • Νέες διαστρωματώσεις και κοινωνική κινητικότητα
 • Μετανάστευση και προσφυγικά ρεύματα
 • Κοινωνική πολιτική και εκπαίδευση
 • Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μειονότητες και ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση
 • Θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
 • Κοινωνικά δίκτυα και κοινωνικές σχέσεις
 • Μετάβαση – Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • Τριτοβάθμια εκπαίδευση και αγορά εργασίας
 • Εκπαίδευση, εργασία και ανισότητες
 • Έρευνα, εκπαίδευση και καινοτομία
 • Πολιτικές και προσεγγίσεις στην έρευνα
 • Θετικές επιστήμες στην κοινωνία της γνώσης
 • Ανθρωπιστικές επιστήμες στην εποχή της παγκοσμιοποίησης
 • Φιλολογικές, ανθρωπολογικές, ψυχολογικές και φιλοσοφικές θεωρήσεις
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση – οικολογικές εφαρμογές
 • Ιστορία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης
 • Νέες τεχνολογίες, καινοτόμες δράσεις
 • Διδακτικά πακέτα και μέθοδοι διδασκαλίας
 • Αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια

 

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από 27 έως 29 Απριλίου 2018, στο  Ηράκλειο Κρήτης.

Posted in Χωρίς κατηγορία | Leave a comment