παιχνίδια
Α΄ Γυμνασίου κεφ1,2
Α΄ κεφ 3,4,5,6,7
Α΄ Γυμνασίου Γεωμετρία
Β΄ Γυμνασίου Άλγεβρα
Β΄ Γυμνασίου Γεωμετρία
Γ΄ Γυμνασίου Άλγεβρα
Γ΄ Γυμνασίου Γεωμετρία
πηγές
παιχνίδια 1
παιχνίδια 2
παιχνίδια 3
τεστ
χωρίς μετάφραση
bbc
test
.........................
 
Η αναζήτηση του 9. The quest of 9!!!         if you have exceptional ability in mathematical problem solving.
 
 
 
 

 

Αποδράστε 

 

Power lines 1. Ίσα αθροίσματα (Power Line Total) σε κάθε ευθύγραμμο τμήμα.   Power lines 2.    Power lines 3.

 

Πόσες κινήσεις χρειάζεστε με ένα άλογο για να καλύψετε τη σκακιέρα; <70;

 

Spherox.Start new game. Year 7056. MATHS. Space jump. R radar. C cheat. P pause. B bumber.Μην πέσετε.

 

olympic math. 20 συνεχόμενες σωστές απαντήσεις;

 

Σκεφτείτε έναν αριθμό από το 1 ως το 63 και απαντήστε σε 6 ερωτήσεις με ναι ή όχι.

 

Λυπάμαι.Είστε ο πιο αδύναμος κρίκος.

 

Προσοχή.Θα σας νευριάσει.

 

Ρομπότ

 

Μπορείτε με 4 σπόντες να βρείτε στόχο;

 

Οδηγός λεωφορείου.

 

Αν ανοίγατε μαγαζί με 20 δολάρια θα πήγαινε καλά;

  

 
applets1.  java  applets2.  java