ΔΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕ 17.01

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ