Η Ιστορία των Πανελλαδικών Εξετάσεων μέχρι το 2013

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

H συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση οδήγησε την Πολιτεία στη λήψη μέτρων, ώστε η επιλογή να γίνεται με περισσότερο αξιοκρατικά κριτήρια και κατά ενιαίο και αδιάβλητο τρόπο. Μέχρι το 1965 οι Εισαγωγικές Εξετάσεις πραγματοποιούντο από τις ίδιες τις Σχολές των ΑΕΙ και ο απόφοιτος είχε τη δυνατότητα να συμμετάσχει για μία θέση σε περισσότερες Σχολές, υπό την προϋπόθεση ότι οι εξετάσεις δεν θα συνέπιπταν χρονικά. Με τον τρόπο αυτό ο υποψήφιος υποβάλλονταν στη δοκιμασία των εξετάσεων περισσότερες από μία φορές. Λόγω της αύξησης του αριθμού των αποφοίτων από το τότε Γυμνάσιο (το τωρινό Λύκειο), νομοθετήθηκε το 1965 ο τύπος του ακαδημαϊκού απολυτηρίου, η απόκτηση του οποίου έδιδε τη δυνατότητα εγγραφής σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των θέσεων το επέτρεπε. Υπήρχαν δύο τύποι ακαδημαϊκού απολυτηρίου: ο θετικός, με έμφαση στα Μαθηματικά, Φυσική και Χημεία για τις σχολές θετικών επιστημών και ο θεωρητικός, με έμφαση στα Αρχαία, την Ιστορία και τα Λατινικά για τις θεωρητικές σχολές. Στη διαμόρφωση του βαθμού υπολογίζονταν και η βαθμολογία των δύο τελευταίων τάξεων του Γυμνασίου (Λυκείου). Καθιερώνεται δηλαδή ως αρχή η επίδοση του μαθητή στο σχολείο να έχει επίδραση στη συνέχιση των σπουδών του. Από το 1967 και μέχρι το 1979 οι εξετάσεις γίνονται σε πανελλαδική κλίμακα με χωρισμό των Σχολών σε κύκλους και ο υποψήφιος είχε δικαίωμα να δηλώσει Σχολές ενός κύκλου για τα ΑΕΙ και ενός κύκλου για τις Ανώτερες Σχολές (ΚΑΤΕΕ, τα σημερινά ΤΕΙ ή ΑΤΕΙ). Στη διαμόρφωση του βαθμού συμμετέχει και ο βαθμός του απολυτηρίου του Γυμνασίου (Λυκείου)της τελευταίας τάξης (ΣΤ Γυμνασίου – Γ Λυκείου). Το 1979 το σύστημα αλλάζει. Οι εξετάσεις διεξάγονται σε πανελλήνιο επίπεδο στη δεύτερη και την τρίτη τάξη του Λυκείου. Δημιουργούνται δύο κύκλοι σπουδών και στη διαμόρφωση του βαθμού συμμετέχουν και οι βαθμοί της Β' και Γ Λυκείου. Οι βαθμοί των μαθημάτων πολλαπλασιάζονται με συντελεστές βαρύτητας ανάλογα με τη Σχολή που έχει δηλωθεί και ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει, εφ'όσον επιθυμεί, τη βαθμολογία του σε δύο μόνο μαθήματα και επί 2 έτη για τη Β' Λυκείου και 1 έτος για την Γ' Λυκείου. Μετά από αυτή τη διαδικασία έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει απεριόριστα σε εξετάσεις που γίνονται με το παλαιό σύστημα και για ποσοστό 10% των θέσεων που διατίθενται. Ταυτόχρονα καταργούνται οι εξετάσεις για τα ΚΑΤΕΕ, τις Σχολές διδακτικού προσωπικού (Ακαδημίες) και για την Ακαδημία Σωματικής Αγωγής, η δε επιλογή γίνεται με τους βαθμούς μαθημάτων της Β' και Γ' Λυκείου, του ενδεικτικού Β' τάξης και απολυτηρίου και με πολλαπλασιασμό με συντελεστές βαρύτητας για κάθε μάθημα, ανάλογα με τη Σχολή. Το 1983 καινούργια αλλαγή στο σύστημα. Οι δύο κύκλοι γίνονται τέσσερις Δέσμες, οι Πανελλήνιες Εξετάσεις ονομάζονται Γενικές και ξαναμπαίνουν εξετάσεις για τα ΚΑΤΕΕ (ΤΕΙ) και τις άλλες Σχολές που είχαν ήδη καταργηθεί. Η βαθμολογία στα μαθήματα κατοχυρώνεται απεριόριστα μέχρι το 1988, όταν εισάγεται, στο ίδιο σύστημα, το βασικό μάθημα για κάθε Σχολή, στο οποίο ο υποψήφιος πρέπει να έχει λάβει τη βάση και προσδιορίζεται η κατοχύρωση της βαθμολογίας για δύο χρόνια. Από το 1991 μέχρι το 1999 η βάση στο βασικό μάθημα καταργείται αλλά στη διαμόρφωση της βαθμολογίας το βασικό μάθημα έχει συντελεστή βαρύτητας 1,15 ενώ όλα τα άλλα μαθήματα έχουν 0,95. Και η Ιστορία συνεχίζεται. Οι Δέσμες καταργούνται και επανέρχονται οι κατευθύνσεις, που είναι τρεις. Η Θεωρητική, η Θετική και η Τεχνολογική (με δύο υποκατευθύνσεις αυτή). Παράλληλα δημιουργούνται πέντε επιστημονικά πεδία. Το 1ο (Θεωρητικές σπουδές) , το 2ο (Πολυτεχνικές σχολές), το 3ο (Ιατρικά επαγγέλματα), το 4 ο (Φυσικομαθηματικά) και το 5ο (Οικονομικές σχολές). Τα εξεταζόμενα μαθήματα εκτοξεύονται στα 14(!!!) αρχικά για να μειωθούν το 2001 σε 9 και από το 2005 σε 6. ( 7 αν ο μαθητής έχει επιλέξει το 5ο επιστημονικό πεδίο). Μέχρι και το 2004 οι μαθητές εξετάζονταν και στη Β Λυκείου και στη Γ σε Πανελλαδικό επίπεδο. Από το 2005 καταργούνται οι εξετάσεις στη Β Λυκείου. Υπάρχουν δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας σε κάθε πεδίο. Π.χ. στο 2 ο πεδίο τα μαθήματα είναι τα Μαθηματικά (συντελεστής 1,3) και η Φυσική (συντελεστής 0,7), ενώ στο 5ο οι “Αρχές Οικονομικής Θεωρίας” (1,3) και τα Μαθηματικά Γεν. Παιδείας (0,7). Το σύστημα υπολογισμού των “μορίων” είναι αρκετά πολύπλοκο, ίσως να πρόκειται για το πιο πολύπλοκο σύστημα που έχει εφαρμοστεί για την εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Υπάρχει προσαρμογή του προφορικού βαθμού στον γραπτό, το 2006 προστίθεται η βάση 10, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά καταργείται το 2010, για να συζητηθεί η επαναφορά της το 2013, χωρίς ωστόσο να ισχύσει. Από το 2010 έχει αρχίσει μια νέα συζήτηση για νέες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Προς το παρόν εκτός από ονόματα, π.χ. “Νέο” Λύκειο , τίποτα ουσιαστικό δεν έχει γίνει και τίποτα νέο δεν έχει ακουστεί. Έτσι τα τελευταία 40 χρόνια έχουν γίνει περισσότερες από 10 (!!!) αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Μπερδευτήκατε με όλα τα παραπάνω; Φυσικό είναι. Υπομονή μέχρι την επόμενη εκπαιδευτική “μεταρρύθμιση” με την οποία όλα θα διορθωθούν, μέχρι να ξαναδιορθωθούν μετά από τέσσερα- πέντε χρόνια. Πρόκειται για ένα “σήριαλ” που κρατάει δεκαετίες.

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2012

Νεοελληνική Γλώσσα (Γεν. Παιδείας)

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας

Ιστορία Γενικής Παιδείας

Βιολογία Γενικής Παιδείας

Φυσική Γενικής Παιδείας

Μαθηματικά Θετ. και Τεχν. Κατ.

Αρχες Οργ. & Διοικ. Επιχ.

Πληροφορική - Προγραμματισμός

Χημεία Θετικής Κατευθυνσης

Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης

Αρχαία Θεωρητικήε Κατεύθυνσης

Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Νεοελ. Λογοτ.Θεωρ. Κατεύθυνσης

Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσηε

Λατινικά Θεωρητ. Κατεύθυνσης

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2015

Νεοελληνική Γλώσσα (Γεν. Παιδείας)

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας

Διευκρίνιση στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας

Ιστορία Γενικής Παιδείας

Βιολογία Γενικής Παιδείας

Φυσική Γενικής Παιδείας

Διευκρίνιση Νεοελ. Λογοτ.Θεωρ. Κατεύθυνσης

Αρχες Οργ. & Διοικ. Επιχ.

Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης

Μαθηματικά Θετ. και Τεχν. Κατ.

Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Πληροφορική - Προγραμματισμός

Χημεία Θετικής Κατευθυνσης

Αρχαία Θεωρητικήε Κατεύθυνσης

Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσηε

Λατινικά Θεωρητ. Κατεύθυνσης