3.1. Η έννοια της συνάρτησης - Ερωτήσεις 1, 2, 3 & 4

Ερώτηση πολλαπλής επιλογής

Τσέκαρε τη σωστή απάντηση.