3.2. Καρτεσιανές συντεταγμένες - Γραφική παράσταση συνάρτησης - Ερωτήσεις 3, 4 & 5

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Τσέκαρε τη σωστή απάντηση.