3.3. Η συνάρτηση y=αχ - Ερωτήσεις 1β, 2 & 3

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Τσέκαρε τη σωστή απάντηση.