3.4. Η συνάρτηση y=αχ+β - Ερώτηση 1

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Τσέκαρε τη σωστή απάντηση.