3.4. Η συνάρτηση y=ax+β - Ερωτήσεις 4 & 5

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Τσέκαρε τη σωστή απάντηση.