Αρχική Σελίδα        

                                                                                 ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2004-2005

                                                                                              ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΠΡΙΝΟΥ

                                                                                       ΘΕΜΑΤΑ 2005 ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Α   ΤΑΞΗ                                         Β  ΤΑΞΗ                                    Γ   ΤΑΞΗ                                     Τα πρόχειρα διαγωνίσματα

μαθηματικά                                  Μαθηματικά                                Μαθηματικά                                      Α   Β   Γ    Τάξη

γεωγραφία                                    Φυσική                                         Φυσική 

                                                      Χημεία                                          Χημεία

 

                                                                       ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2005-2006

                                                                                  7o  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Όλα τα πρόχειρα διαγωνίσματα Α και Β τριμήνου της Β Τάξης           Όλα τα πρόχειρα διαγωνίσματα Α και Β τριμήνου της Γ Τάξης

 

                                                                                     ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΤΕΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

                                                                                      όλα τα θέματα- Δαιγωνίσματα

                                                                              

                                                                         ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2006-2007

                                                                              ΛΥΚ.ΤΑΞ.ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ

                                 Διαγώνισμα Α Λυκείου Αλγεβρα Α τετραμήνου          Διαγώνισμα Α Λυκείου Γεωμετρία Α τετραμήνου

                                                                   Διαγώνισμα Β Λυκείου Γεωμετρία Α τετραμήνου

                                                           Διαγώνισμα Β Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Α τετραμήνου

                                                            Διαγώνισμα Γ Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Α τετραμήνου

                                                                                  Προαγωγικές εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου 2006

                             Αλγεβρα Α Λυκείου-Αλγεβρα Β Λυκείου-Γεωμετρία Α Λυκείου-Γεωμετρία Β Λυκείου-Μαθημ Κατευθ Β Λυκείου

                     

                                                                            ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2008

                                                                               7o  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

                                                                                               Διαγωνίσματα

                 Μαθηματικά  Α γυμνασίου                                  Γεωγραφία Α γυμνασίου                                       Γεωγραφία Β Γυμνασίου

                                                                        Ερωτήσεις Γεωγραφίας για τις εξετάσεις Α και Β τάξης

                                                               Προαγωγικές εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου 2008

                        Μαθηματικά Α Γυμνασίου                                Γεωγραφία Β Γυμνασίου                                  Γεωγραφία Α Γυμνασίου

                                                          

                                                                          ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2008-2009

                                                                                   5o  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

                                                                             Διαγωνίσματα Α τριμήνου

Μαθηματικά Α Γυμνασίου                                       Γεωγραφία  Α  Γυμνασίου                                 Μαθηματικά Γ Γυμνασίου                                      

  Α ΟΜΑΔΑ   Β ΟΜΑΔΑ                                 Α ΟΜΑΔΑ   Β ΟΜΑΔΑ                              Α ΟΜΑΔΑ   Β ΟΜΑΔΑ                                         

                                                                             Διαγωνίσματα B τριμήνου

Μαθηματικά Α Γυμνασίου                                       Γεωγραφία  Α  Γυμνασίου                                                                      

  Α ΟΜΑΔΑ   Β ΟΜΑΔΑ                                 Α ΟΜΑΔΑ   Β ΟΜΑΔΑ                                                                                                                  

                                                       Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου 2009

Μαθηματικά Α Γυμνασίου                                       Γεωγραφία  Α  Γυμνασίου                                    Μαθηματικά Γ Γυμνασίου                                                    

                                                     Επαναληπτικές προαγωγικές και  απολυτήριες εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2009

Μαθηματικά Α Γυμνασίου                                     Γεωγραφία  Α  Γυμνασίου                                     Μαθηματικά Γ Γυμνασίου

 

                                                                       ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2009-2010

                                                                                  5o  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

                                                                             Διαγωνίσματα Α τριμήνου

Μαθηματικά Α Γυμνασίου                                                                                                              Μαθηματικά Β Γυμνασίου

Α ΟΜΑΔΑ   Β ΟΜΑΔΑ                                                                                           Α ΟΜΑΔΑ   Β ΟΜΑΔΑ                    

                                                                             Διαγωνίσματα Β τριμήνου      

    Μαθηματικά Α Γυμνασίου                                                                                                              Μαθηματικά Β Γυμνασίου

Α ΟΜΑΔΑ   Β ΟΜΑΔΑ                                                                                           Α ΟΜΑΔΑ   Β ΟΜΑΔΑ                    

                                                   Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου 2010

Μαθηματικά Β Γυμνασίου                     Μαθηματικά Α Γυμνασίου                                   

                                          Επαναληπτικές προαγωγικές και  απολυτήριες εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2010

   Μαθηματικά Α Γυμνασίου                  Μαθηματικά Β  Γυμνασίου           Μαθηματικά Γ Γυμνασίου    

 

                                                   

                                                                   ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010- 2011   

                       

                                                                       5o  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

                                                                        Διαγωνίσματα Α τριμήνου

                                                                           Α ΟΜΑΔΑ   Β ΟΜΑΔΑ  

                                                                        Διαγωνίσματα Β τριμήνου

                                                                          Α ΟΜΑΔΑ   Β ΟΜΑΔΑ  

                                                    Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου 201

                                                                          Μαθηματικά Α Γυμνασίου    

 

                                                                 ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011- 2012                          

 

                                                                        5o-7ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

                                                Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου 2012

                           Μαθηματικά Α Γυμνασίου     Μαθηματικά Β Γυμνασίου     Μαθηματικά Γ Γυμνασίου    Φυσική Β Γυμνασίου  

 

                                                               ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012- 2013                

          

                                                                        5o-7ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

                                                Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου 2013

                           Μαθηματικά Α Γυμνασίου     Μαθηματικά Β Γυμνασίου     Μαθηματικά Β 5ου Γυμνασίου  

 

Αρχική Σελίδα