ΣΗΜΕΙΟΝ

 

ΤΑΞΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ.Ε.7, "Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι;")

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

 

ΠΡΟΤΑΣΗ  1Η

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………..

ΤΑΞΗ:…………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:…………………………..

 

Α.  Συμπληρώστε τα κενά στις προτάσεις επιλέγοντας από τις παρακάτω λέξεις:

εθνικό, πολιτικό, συναιώνιος, συνάρχοντας, συναυτοκράτορας, μεσσιανικό, θεάνθρωπος, αιώνιος, παντοτινός, χριστολογικές, πνευματοκρατικές, μυστικιστικές, ιησουιτικές, συνβασιλέας, χριστιανικό, αθεϊστικές, χριστιανικός, συναρχηγός

 

     

 

·         Οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι αρνήθηκαν τον ……………………………………χαρακτήρα του έργου του Ιησού.

 

·         Οι ……………………………αιρέσεις προσπάθησαν με τη λογική να κατανοήσουν το πρόσωπο του Ιησού.

 

·         Ο Χριστός, ως ιστορικό πρόσωπο, είναι ο ……………………..λυτρωτής των ανθρώπων.

 

·         Ο Χριστός είναι συνάναρχος και ……………….με το Θεό Πατέρα.

 

 

 

Β.  Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις, ανάλογα, με την ένδειξη ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ:

 

·         Ο Ερνέστος Ρενάν απέρριπτε την ιστορικότητα του Ιησού.

 

·         Οι οπαδοί του ρομαντισμού  μίλησαν για την επαναστατική πλευρά του Ιησού.

 

·         Οι Σαδδουκαίοι υπερτόνισαν την προφητική πλευρά του έργου του Ιησού.

 

·         Ο Μεσσίας, σύμφωνα με τις ιουδαϊκές αντιλήψεις, θα έλυνε τα πολιτικά προβλήματα των Ρωμαίων.

 

·         Η πίστη της Εκκλησίας στον Ιησού τονίστηκε στην Θ΄ Οικουμενική Σύνοδο.

 

Γ.  Γιατί , κατά τη γνώμη σας, πολλοί παρερμήνευσαν το πρόσωπο και το έργο του Ιησού; Να γράψετε την άποψή σας σε 10 το πολύ σειρές.

 

Δ. Ποια ήταν η άποψη των κοινωνιστών για τον Ιησού;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 2Η

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ………………………………..

ΤΑΞΗ:…………………………………………..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:………………………………

 

Α. Συμπληρώστε τα κενά στις προτάσεις επιλέγοντας από τις παρακάτω λέξεις:

επαναστάτης, Θωμάς, Ιωάννης, υποστατική, δυναμική, θεϊκή, προλετάριος, παραβολές, θαύματα,  Πέτρος, Ιάκωβος, Ιούδας, διδασκαλία, χριστολογία, Ανδρέας, απόλυτη, εθνικιστής, Θεός, χριστιανική, Παύλος, δράση

 

·         Ο David Strauss απέρριπτε τ..     ……………………….. του Ιησού.

 

·         Ο …………………απαντώντας στον Ιησού είπε ότι είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος.

 

·         Οι Πατέρες της Εκκλησίας υμνούν την ………………………..ένωση των δύο φύσεων του Ιησού.

 

·         Ο Ιησούς, για τους οπαδούς του επαναστατικού σοσιαλισμού, ήταν ένας δυναμικός …………………………..που πολέμησε τους Ρωμαίους.

 

 

Β.  Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις, ανάλογα, με την ένδειξη ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ:

 

·         Η Εκκλησία αντιμετώπισε τις αιρέσεις με τα συγγράμματα των οπαδών του Διαφωτισμού.

 

·         Την άποψη ότι ο Ιησούς είναι προφήτης, την είχε διατυπώσει και η αδελφή του Λαζάρου, Μάρθα.

 

·         Η ψυχανάλυση μιλάει για τον «θεωρητικό Ιησού».

 

·         Οι Φαρισαίοι καταδίκασαν τον Ιησού, γιατί προφήτευε για την αργία του Σαββάτου.

 

·         Ο Ρενάν ήταν μαθητής του Strauss.

 

Γ. Ποια ήταν, κατά τη γνώμη σας, τα κίνητρα που οδήγησαν πολλούς ερευνητές να αμφισβητήσουν  τις θέσεις της Εκκλησίας για τον Ιησού; Να γράψετε την άποψή σας σε 10 το πολύ σειρές.

 

Δ.  Τι πίστευαν οι οπαδοί του ρομαντισμού για τον Ιησού;

 

 

 

 

 

 

 

 

© Νίκος Παύλου