ΣΗΜΕΙΟΝ

 

ΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΚΟΙΝΑ ΔΕΙΠΝΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΤΕΡΤΥΛΛΙΑΝΟΥ "ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ"(μετάφραση)

"........Κάθε χριστιανός προσφέρει μια φορά το μήνα ή όταν θέλει, και αν το θέλει, και αν μπορεί, μικρή "λογία". Κανένας δεν εξαναγκάζεται γι' αυτό, αλλά ελεύθερα και με τη δική του θέληση τη δίνει. Αυτοί οι  έρανοι της αγάπης δεν καταναλώνονται σε φαγοπότια κοινής συμμετοχής, αλλά για τη διατροφή και τον ενταφιασμό των φτωχών, για την υποστήριξη των απόρων και ορφανών παιδιών, των γερόντων, των ναυαγών............

Το δείπνο μας ,τώρα,  το οποίο εσείς οι εθνικοί το κατηγορείτε για πολυτέλεια, και μόνο από το όνομά του ("αγάπη"), φανερώνει το σκοπό του. Οσοδήποτε κι αν στοιχίζει, το κέρδος είναι μέγα στο όνομα της ευσέβειας, γιατί με αυτό ανακουφίζουμε τους φτωχούς.

Αυτά τα δείπνα είναι άξια επαίνου και τιμής, και αυτό φανερώνεται από το ότι όλα σε αυτά είναι καθορισμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της θρησκείας. Τίποτα το άσχημο ή το άσεμνο δε γίνεται σ' αυτά. Δεν αρχίζουμε τη συνεστίαση πριν προσευχηθούμε στο Θεό. Τρώμε τόσο μόνο, όσο αρμόζει σε  εγκρατείς ανθρώπους και με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη διαφεύγει από το νου μας ότι πρόκειται μετά το φαγητό  να λατρέψουμε το Θεό, και συζητάμε με τέτοιο τρόπο, ο οποίος φανερώνει ότι γνωρίζουμε την παρουσία του Θεού στις συνομιλίες μας.

Όταν τελειώσουμε το φαγητό μας, καθαρίσουμε τα χέρια μας και έρθουν λαμπάδες, κάθε ένας από μας προθυμοποιείται να ψάλει κάποιον ύμνο της δόξας του Θεού, είτε από τις Άγιες Γραφές, είτε τον εμπνευστεί και τον συνθέσει, αν έχει αυτή την ικανότητα, και έτσι φαίνεται αν κάθε ένας από τους ψάλλοντες τήρησε τον κανόνα της εγκράτειας στο ποτό. Το όλο δείπνο επισφραγίζει και νέα προσευχή, μετά την οποία φεύγουμε .....................για να συνεχίσουμε τη σεμνή και αγνή διαγωγή μας".