ΣΗΜΕΙΟΝ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:..........................................................................

ΤΑΞΗ................

ΓΡΑΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:..............................................................

 

 

 

 

 

 

Α. Σημειώστε με  Χ τη σωστή απάντηση: (βαθμοί 3)

 

1. Τους δούλους του Σπάρτακου νίκησε:

            Ο Μ. Κράσσος και κατόπιν ο Πομπήϊος

 

            Ο Ιούλιος Καίσαρ, ο Πομπήϊος και κατόπιν ο Κικέρων

 

           Ο Μ. Κράσσος και κατόπιν ο Καίσαρ

 

 

 

2. Η σύγκρουση του Πομπήϊου με τον Καίσαρα έγινε:

 

   Το 42 π. Χ. στους Φιλίππους

 

   Το 31 π. Χ. στο Άκτιο

 

 

   Το 48 π. Χ. στα Φάρσαλα

 

 

3.Η πρώτη τριανδρία έγινε:

 

 με σκοπό την αποδυνάμωση της Συγκλήτου και την κατάληψη της εξουσίας         από τους Πομπήϊο. Κράσσο , Καίσαρα

 

για να βοηθήσει το Σύλλα να δώσει το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη στους Ιταλούςγια να οδηγήσει τον Καίσαρα στην Αίγυπτο, όπου συγκρούστηκε με την Κλεοπάτρα

 

 

 

Β.           Να γράψετε ό, τι γνωρίζετε για τη δικτατορία του Σύλλα (βαθμοί 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ. Αντιστοιχίστε τις παρακάτω φράσεις: (βαθμοί 6)

 

    Ο Καίσαρ                                            νικήθηκε στο Άκτιο

 

    Ο Πομπήϊος                                     νίκησε το στρατό του Μιθριδάτη στη                                                                       Βοιωτία

 

   Ο Μάριος                                    προσάρτησε το 30 π.Χ. την                                                                         Αίγυπτο στη Ρώμη

 

     Ο Σύλλας                                          έγινε διοικητής της Γαλατίας

 

    Ο Αντώνιος                             πραγματοποίησε τη στρατιωτική                                                                         μεταρρύθμιση

 

     Ο Οκταβιανός                                    πρόσθεσε στη Ρώμη την Συρία 

 

 

 

 

Δ. Συμπληρώστε τις παρακάτω προτάσεις: (βαθμοί   3)

 

1. Ο Καίσαρας στο κορύφωμα της δύναμής του ανακηρύχτηκε ........................................Στους αντιπάλους του έδειξε επιείκια και δεν έκανε .....................................

 

2 Η Β΄ τριανδρία έγινε από τους ..............................................................

με σκοπό να τιμωρηθούν οι ...................................................

 

 

3.Στο συμμαχικό πόλεμο (91-98 π.Χ.) οι Ιταλοί ζητούσαν .........................................................................Εδώ αναδείχτηκε νέος στρατηγός ο ...............

 

 

 

Ε. Να γράψετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της στρατιωτικής μεταρρύθμισης. (βαθμοί 3)