ΣΗΜΕΙΟΝ

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ........................................................

ΤΑΞΗ...............................

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ..................................

 

 

Α. Αντιστοιχείστε μεταξύ τους τα ονόματα και τα γεγονότα:      (βαθμοί 3)

     Μασλαμάς                           Πουατιέ

 

     Κάρολος Μαρτέλ                 Αναστήλωση των εικόνων

 

     Θωμάς Καππαδόκης            Υπεράσπιση των εικόνων

 

      Θεοδώρα                              Δεύτερη πολιορκία της Κωνσταντινούπολης

 

     Ιωάννης Δαμασκηνός           Εννέα εκστρατείες κατά των Βουλγάρων

 

     Κωνσταντίνος Ε΄                  Στάση το 820 

 

Β. Συμπληρώστε τις φράσεις: (βαθμοί 4)

 

1. Οι Άραβες γράφουν τη λέξη «εκδίκηση» στις ασπίδες τους και με αρχηγό τους το χαλίφη πετυχαίνουν να καταστρέψουν το ...................................... πατρίδα της δυναστείας του...........................

 

2. Τα θέματα ήταν αρχικά ........................................................και έτσι ονομάστηκαν αργότερα .........................................................

 

3. Ο Λέων Ε΄ ο Αρμένιος κατανίκησε το 813 τους ..............................στη......................................................

 

4. Η «Εκλογή» είναι ........................................................και σ’ αυτήν κυριαρχεί το ..............................................................                                                                                                                                  

 

 

 

Γ.  Ποια ήταν τα αίτια της Εικονομαχίας; (βαθμοί 6)

 

 

 

 

Δ. Γράψτε δίπλα σε κάθε πρόταση ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ (βαθμοί 3)

 

1. Βάση της οικονομίας στα χρόνια των Ισαύρων ήταν το ελεύθερο εμπόριο, ενώ η γεωργία παρουσίαζε κάμψη

 

2. Στο Ακροϊνό της Φρυγίας ο Λέων Γ΄ μαζί με το γιό του το 740 δεν νίκησαν τους Άραβες

 

3. Ο Κρούμος επιδίωξε ν’ απλώσει τα όρια του βουλγαρικού κράτους

 

 

 

Ε. Τι γνωρίζεται για την απόκρουση των Αράβων , στην Κωνσταντινούπολη από το Λέοντα Γ΄ τον Ίσαυρο (717 -718); (βαθμοί 4)