ΣΗΜΕΙΟΝ

 

Το ΣΤ βιβλίο της Εκκλησιαστικής Ιστορίας του επισκόπου Καισαρείας και ιστορικού του Πρώιμου Χριστιανισμού Ευσέβιου  είναι έτοιμο. Μπορείτε να μου στείλετε ένα e mail στη γνωστή διεύθυνση (rin9637@panafonet.gr) και εγώ θα σας το στείλω αμέσως (εννοείται χωρίς καμία υποχρέωση). Αυτό γίνεται για να αποφευχθούν φαινόμενα αντιγραφής από το ΣΗΜΕΙΟΝ, χωρίς αναφορά σε αυτό.

 

Ο συντάκτης του ΣΗΜΕΙΟΥ