ΣΗΜΕΙΟΝ

ΜΑΘΗΜΑ: Ιστορία

 

ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ (WEBQUESTS)

 

Τάξη Β΄ Γυμνασίου

 

Ενότητα: Οι εξελίξεις στην οικονομία και την κοινωνία (κατά την περίοδο της μεγάλης ακμής του Βυζαντίου). Σελ. 48-49 Σχολικού Βιβλίου Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία)

 

Εισηγητής: Νίκος Παύλου, Θεολόγος / ΜΔΕ στην Ιστορία

 

Εισαγωγή: Στα χρόνια της μεγάλης ακμής του Βυζαντίου (717-1025) οι εξελίξεις στην κοινωνία και την οικονομία είναι σημαντικές. Αυτές θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια μέσα από τα κείμενα που θα «κατεβάσουμε από το διαδίκτυο.

 

Εργασία: Στο τέλος των δραστηριοτήτων σας θα δημιουργήσετε μία κοινωνική πυραμίδα που θα παρουσιάζει τη δομή της Βυζαντινής κοινωνίας κατά την εποχή των Μακεδόνων. Δίπλα σε κάθε κοινωνική ομάδα θα γράψετε και τις ιδιότητες που έχει.

Ταυτόχρονα θα βρείτε αποσπάσματα από τον Επαρχικό Νόμο στο Διαδίκτυο και θα τα σχολιάσετε. Για να γίνουν αυτά θα πρέπει να απαντήσετε στα εξής ερωτήματα:

 

Πως διαμορφώνεται η αριστοκρατία την εποχή των Μακεδόνων;

Τι ήταν οι Δυνατοί;

Από ποιους αποτελούνταν οι αγροτικές μάζες;

Ποια ήταν η κατάσταση της βυζαντινής αστικής οικονομίας αυτή την εποχή;

Τι ήταν το «Επαρχικόν Βιβλίον»;

Κάτω από ποιες συνθήκες διεξάγονταν το εμπόριο από τα μέσα του 10ου αι.;

 

Διαδικασία: Αφού χωριστείτε σε ομάδες, θα αναλάβει η καθεμία έναν από τους παρακάτω άξονες μελέτης:

 

Η αριστοκρατία στην περίοδο της μεγάλης ακμής του Βυζαντίου

Οι Πένητες στην περίοδο της μεγάλης ακμής του Βυζαντίου

Η αστική οικονομία – Το «Επαρχικόν Βιβλίον»

Το εμπόριο κατά την περίοδο της μεγάλης ακμής του Βυζαντίου

 

Πηγές – Μέσα: Είναι οι ιστοσελίδες:

 

 

www.doaks.org/saints2/TEXTS/117.html (ολόκληρος ο βίος του Αγίου Φιλαρέτου. Μία πολύτιμη πρωτογενής πηγή)

www2.e-yliko.gr/Fyyl/Istoria/fikeimbz1.htm (κείμενα της εποχής)

 

www.fhw.gr/chronos/09/gr/o/610/index.html (οικονομία-εισαγωγικό σημείωμα)

 

www.fhw.gr/chronos/09/gr/o/610/main/o3.html (αγροτική οικονομία)

 

www.fhw.gr/chronos/09/gr/o/610/main/o4.html (αστική οικονομία - εμπόριο)

 

Αφού συγκεντρώσετε το υλικό σας θα το συνδυάσετε και θα συγκεντρώσετε τα συμπεράσματά σας.

 

Αξιολόγηση: Η κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τα συμπεράσματά της. Μέσα από τη συζήτηση θα διαφανεί ποια θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την τελική εργασία.

 

Συμπέρασμα: Χρησιμοποιώντας τις πηγές που παρέχει το Διαδίκτυο θα πληροφορηθείτε για την κατάσταση της κοινωνίας και της οικονομίας κατά την περίοδο της μεγάλης ακμής του Βυζαντίου. Θα μάθετε να χρησιμοποιείτε πρωτογενές υλικό, σαν το Βίο του Αγίου Φιλαρέτου, ως ιστορική πηγή.