ΣΗΜΕΙΟΝ

 

 

Νίκος Παύλου

 

Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

(Από τις σημειώσεις που δόθηκαν στους σπουδαστές του Α΄ ΙΕΚ Λάρισας, στα πλαίσια του μαθήματος Εισαγωγή στην Αγία Γραφή)

 

Για να συντάξουμε μία εργασία είναι απαραίτητο να τηρούνται κάποιοι κανόνες. Αυτοί είναι, σε γενικές γραμμές, οι εξής:

 

ΚΑΝΟΝΑΣ ΠΡΩΤΟΣ: Ποτέ δεν αντιγράφουμε από την εργασία κάποιου άλλου, με σκοπό να την παρουσιάσουμε σαν δική μας. Σε περίπτωση που χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε το έργο άλλου συγγραφέα, αυτό το αναφέρουμε ρητά (συνήθως αυτό γίνεται στις υποσημειώσεις. Για την παραπομπή χρησιμοποιούμε  τον τρόπο που δείχνει το παράδειγμα που ακολουθεί: Βλ. (δηλαδή βλέπε) Παύλου Νικόλαος, Οι Χετταίοι της Παλαιάς Διαθήκης. Συμβολή στην έρευνα των σχέσεων του βιβλικού Ισραήλ με τον πολιτιστικό του περίγυρο, Θεσσαλονίκη 2007,  σ.18. Αν πρόκειται να ξαναχρησιμοποιήσουμε το ίδιο έργο παραπέμπουμε ως εξής: Βλ. Παύλου Νικόλαος, όπ. παρ. σ. 18 ή Βλ. Παύλου Νικόλαος, Οι Χετταίοι της Παλαιάς Διαθήκης. Συμβολή στην έρευνα των σχέσεων του βιβλικού Ισραήλ με τον πολιτιστικό του περίγυρο....σ.18

 

ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ: Κατά κανόνα μία εργασία έχει την εξής δομή:

1.      Πρόλογος και Ευχαριστίες

2.      Περιεχόμενα

3.      Βιβλιογραφία

4.      Εισαγωγή

5.      Κεφάλαια

6.      Συμπεράσματα

Βέβαια σε ένα απλό άρθρο δε χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί αυτή η σειρά. Φροντίζουμε όμως αρχικά (σε μία ή δύο παραγράφους) να δώσουμε ένα γενικότερο πλαίσιο του θέματος με το οποίο θα ασχοληθούμε και στη συνέχεια αναπτύσσεται το κυρίως μέρος. Τέλος, τα συμπεράσματα τα αναφέρουμε συνήθως σε μια παράγραφο στο τέλος.

 

ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΡΙΤΟΣ: Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούμε πρωτογενείς πηγές, παρά το σχολιασμό κάποιου άλλου πάνω σε αυτές. Και αυτό, γιατί στην πρώτη περίπτωση δημιουργούμε εμείς πρωτότυπο έργο που εκτιμάται πολύ, ενώ στη δεύτερη βασιζόμαστε στη γνώμη άλλων. Εννοείται βέβαια ότι φροντίζουμε πάντα να γνωρίζουμε τη άποψη και των άλλων ερευνητών για το θέμα που μας ενδιαφέρει.

Τέλος θα πρέπει να τονιστεί ότι η επιτυχημένη εργασία είναι προϊόν έμπνευσης που συνδέεται με την αγάπη για το θέμα που δουλεύουμε. Αν αυτή γίνεται με καταναγκασμό τότε δύσκολα θα έχουμε την επιτυχία που προσδοκούμε.