ΥΠΔΜΘ    Π.Ι. 
Θεσπρωτία
Καλώς ήλθατε στον ιστοχώρο μου...! Greece

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α', Β', Γ' Γυμνασίου
Βιβλίο Εξώφυλλο, Σελίδες 1-200

 

Οδηγός Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Εξώφυλλο, Σελίδες 1-40, 41-80, 81-120, 121-164

 

Μουσική Β' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-22, 23-44, 45-50, 51-55, 56-82

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-79

Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-55

 

Μουσική Γ' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-85

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-78

Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-55

 

Γαλλικά Α' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-23, 24-55, 56-78, 79-110, 111-138, 139-167, 168-222

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-124

Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-32, 33-62, 63-117

 

Γαλλικά Γ' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-28, 29-56, 57-84, 85-112, 113-140, 141-169, 170-183, 184-197,
198-222

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-118

Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-30, 31-60, 61-119

 

Αγγλικά Α' Γυμνασίου Αρχάριοι
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-6, 7-24, 25-40, 41-56, 57-72, 73-90, 91-108, 109-130, 131-160,
161-197, 198-204

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Σελίδες 1-192

Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-34, 35-64, 65-92, 93-147, 148-154

 

Αγγλικά Α' Γυμνασίου Προχωρημένοι
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-26, 27-62, 63-100, 101-140, 141-207, 208-216

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Σελίδες 1-180

Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-10, 11-26, 27-42, 43-60, 61-76, 77-92, 93-108, 109-124, 125-129,
130-166, 167-170

 

Αγγλικά Β' Γυμνασίου Αρχάριοι
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-24, 25-48, 49-72, 73-96, 97-120, 121-191

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Σελίδες 1-221

Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-21, 22-39, 40-58, 59-78, 79-98, 99-133

 

Αγγλικά Β' Γυμνασίου Προχωρημένοι
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-8, 9-26, 27-46, 47-64, 65-82, 83-100, 101-120, 121-138,
139-150, 151-183

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-176

Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-21, 22-53, 54-87, 88-117, 118-144

 

Αγγλικά Γ' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-12, 13-24, 25-36, 37-48, 49-60, 61-72, 73-84, 85-96, 97-108,109-120,
121-166

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Σελίδες 1-182

Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-24, 25-45, 46-67, 68-89, 90-110, 111-146

 

Αρχαία Ελληνικά (ΜΤΦΡ.) Ομηρικά έπη Οδύσσεια Α' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1-20, 21-38, 39-79, 80-110, 111-140, 141-174

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Σελίδες 1-54, 55-94, 95-159

 

Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Γ' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-4, 5-14, 15-34, 35-54, 55-81, 82-106, 107-138, 139-152

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-4, 5-26, 27-44, 45-65, 66-87, 88-116

Εικαστικά B' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1 - 10, 11-20, 21-25, 26-30, 31-35, 36-40, 41-50, 51-55, 56-60,
61-70, 71-80, 81-90, 91-95, 96-100, 101-109

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-95

Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-8, 9-11, 12-15, 16-31

Ερμηνευτικό Λεξικό Νέας Ελληνικής Α', Β', Γ' Γυμνασίου
Λεξικό Εξώφυλλο, Σελίδες 1-100, 101-200, 201-300, 301-462, 463 - 471

 

Γεωλογία - Γεωγραφία Α' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-6, 7-27, 28-38, 39-46, 47-58, 59-68, 69-78, 79-85, 86-108,
109-117, 118-131, 132-146

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-140

Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-4, 5-13, 14-20, 21-29, 30-36, 37-43, 44-47, 48-50, 51-64

Γεωλογία - Γεωγραφία B' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1 - 24, 25-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-84, 85-104, 105-126,
127-138, 139-151, 152-175

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-128

Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-12, 13-17, 18-23, 24-32, 33-46, 47-60

Γερμανικά B' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1 - 45, 46 - 95, 96 - 145, 146 - 187

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Σελίδες 1 - 162

Τετράδιο Εργασιών Σελίδες 1 - 49, 50 - 96, 97 - 150

Γερμανικά Γ' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1 - 50, 51 - 101, 102 - 152, 153 - 186

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Σελίδες 1 - 168

Τετράδιο Εργασιών Σελίδες 1 - 150

Φυσική Αγωγή Γ' Γυμνασίου
Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-73, 74-162

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-50, 51-98, 99-136

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-60, 61-104

 

Φυσική Γ' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1-8, 9-33, 34-63, 64-86, 87-96, 97-112, 113-126, 127-139, 140-153, 154-164, 165-175, 176-182

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Σελίδες 1-6, 7-26, 27-52, 53-64, 65-88, 89-104

Τετράδιο Εργασιών Σελίδες 1-6, 7-40

Εργαστηριακός Οδηγός Σελίδες 1-6, 7-68

 

Λεξικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Α', Β', Γ' Γυμνασίου
Λεξικό Εξώφυλλο, Σελίδες 1-4, 5-14, 15-114, 115-218, 219-309

 

Ιστορία Γ' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-94, 95-188

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-160

  Παροράματα

 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1-20, 21-40, 41-60, 61-70, 71-80, 81-90, 91-100, 101-110, 111-120, 121-144

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Σελίδες 1-112

Επίμετρο Σελίδες 1-144

 

Πληροφορική Α', Β', Γ' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Περιεχόμενα, Ευρετήριο
Α' Γυμνασίου (ενότητα1, ενότητα2, ενότητα3, ενότητα4, ενότητα5)
Β' Γυμνασίου (ενότητα1, ενότητα2, ενότητα3, ενότητα4)
Γ' Γυμνασίου (ενότητα1, ενότητα2, ενότητα3)

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Περιεχόμενα, Βιβλιογραφία
Α' Γυμνασίου, Β' Γυμνασίου, Γ' Γυμνασίου

Υποστηρικτικό Υλικό (cd) (146 Mb)


Ανθολόγιο Μουσικών Κειμένων Α', Β', Γ' Γυμνασίου
Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-26, 27-100, 101-150, 151-220

 

Βιολογία Γ' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1-9, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-89, 90-109, 110-129, 130-158

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Σελίδες 1-154

Τετράδιο Εργασιών Σελίδες 1-94

Εργαστηριακός Οδηγός Σελίδες 1-54

 

Οικιακή Οικονομία Β' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-40, 41-80, 81-120, 121-152

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-96

Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-64

Εργαστηριακός Οδηγός Εξώφυλλο, Σελίδες 1-48

 

Τεχνολογία Α ' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-20, 21-40, 41-60, 61-84

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-101, 102-129, 130-150, 151-180, 181-200, 201-216

 

Φυσική Αγωγή Β' Γυμνασίου
Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-168

 

Μαθηματικά Α' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-146, 147-170, 171-200, 201-230, 231-252

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-108

 

Μαθηματικά Β' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-42, 43-110, 111-160, 161-200, 201-256

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-112

 

Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-50, 51-100, 101-150, 151-182, 183-200, 201-230, 231-264

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-108

 

Φυσική Β' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-8, 9-20, 21-41, 42-63, 64-86, 87-114, 115-140, 141-154, 155-168

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-8, 9-25, 26-90, 91-118

Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-6, 7-50

Εργαστηριακός Οδηγός Εξώφυλλο, Σελίδες 1-6, 7-74

 

Χημεία Β' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, περιεχόμενα, λεξιλόγιο, ενότητα 1, ενότητα 2, ενότητα 3, ενότητα 4

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, περιεχόμενα, Σελίδες 1-114

Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, περιεχόμενα, ενότητα 1, ενότητα 2, ενότητα 3, ενότητα 4, φύλλα εργασίας

Εργαστηριακός Οδηγός Εξώφυλλο, περιεχόμενα, Σελίδες 7-52

 

Χημεία Γ' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-10, 11, 12-19, 20-25, 26-29, 30-37, 38-46, 47, 48-51, 52-55, 56-63, 64-67, 68-73, 74-78, 79, 80-87, 88-95, 96-99, 100-112

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-120

Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-54

Εργαστηριακός Οδηγός Εξώφυλλο, Σελίδες 1-12, 13-28, 29-38, 39-41, 42-45, 46-60, 61-64, 65-66, 67-72

 

Βιολογία Α' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1-20, 21-41, 42-60, 61-79, 80-99, 100-119, 120-139, 140-166

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Σελίδες 1-150

Τετράδιο Εργασιών Σελίδες 1-44, 45-88

Εργαστηριακός Οδηγός Σελίδες 1-54

 

Τεχνολογία Β' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-18, 19-38, 39-60, 61-74, 75-96

 

Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας Α' Β' Γ' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-20, 21-40, 41-62, 63-100, 101-131, 132-162, 163-173, 174-186

 

Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Α' Β' Γ' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1-130, 131-176, 177-184, 185-204

 

Εικαστικά Α' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80, 81-90, 91-100,
101-110, 111-120, 121-128

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-88

Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-10, 11-20, 21-32

 

Οικιακή Οικονομία Α' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1-8, 9-18, 19-28, 29-38, 39-48, 49-58, 59-68, 69-78, 79-88, 89-98, 99-104

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Σελίδες 1-66

Τετράδιο Εργασιών Σελίδες 1-58

Εργαστηριακός Οδηγός Σελίδες 1-42

 

Αρχαία Ελλάδα, ο τόπος και οι άνθρωποι (Ανθολόγιο) Β' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Βιβλίο

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Βιβλίο

  Τετράδιο Εργασιών Σελίδες 1-52

Αρχαία Ελληνικά (μτφρ) Ομηρικά 'Επη : Ιλιάδα Β' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-17, 18-50, 51-100, 101-168

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-6, 7-160

Τετράδιο Εργασιών

Αρχαία Ελληνικά (μτφρ) Ηροδότου Ιστορίες Α' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1 - 22, 23 - 30, 31 - 39, 40 - 45, 46 - 56, 57 - 65, 66 - 86, 87 - 96

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1 - 14, 15 - 34, 35 - 96

Τετράδιο Εργασιών

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1 - 19, 20 - 35, 36 - 59, 60 - 80, 81 - 97, 98 - 119, 120 - 140, 141 - 184

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 3 - 20, 21 -55, 56 - 104

Τετράδιο Εργασιών

Αρχαία Ιστορία Α' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1-75, 76-152

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Βιβλίο

Τετράδιο Εργασιών

Παροράματα

Γερμανικά Α' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1 - 61, 62 - 125, 126 - 184

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Σελίδες 1 - 84, 85 - 167

Τετράδιο Εργασιών Σελίδες 1 - 44, 45 - 93, 94 - 151

Δραματική Ποίηση, Αριστοφάνη 'Ορνιθες Γ' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο,
Σελίδες 1-50, 51-100, 101-152

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-112

Τετράδιο Εργασιών

Δραματική Ποίηση, Ευριπίδη - Ελένη Γ' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο,
Σελίδες 1 - 8, 9 - 48, 49 - 69, 70 - 86, 87 - 108, 109 - 116, 117 - 122, 123 - 138, 139 - 148

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1 - 10,11 - 44, 45 - 73, 74 - 120

Τετράδιο Εργασιών

Εικαστικά Γ' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο,
Σελίδες 1 - 10, 11 - 15, 16 - 20, 21 - 25, 26 - 29, 30 - 35, 36 - 40, 41 - 49, 50 - 55, 56 - 59,
60 - 66
, 67 - 70, 71 - 76, 77 - 81, 82 - 84, 85 - 88, 89 - 95, 96 - 100, 101 - 104

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Βιβλίο

Τετράδιο Εργασιών

Θρησκευτικά Α' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1-49, 50-99, 100-159

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Σελίδες 1-120

Τετράδιο Εργασιών

Θρησκευτικά Β' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1-49, 50-99, 100-144

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Σελίδες 1-49, 50-112

Τετράδιο Εργασιών

Θρησκευτικά Γ' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο,
Σελίδες 1-8, 9-16, 17-24, 25-32, 33-40, 41-48, 49-56, 57-64, 65-72, 73-80, 81-88, 89-96, 97-104, 105-112, 113-120, 121-128, 129-136, 137-144, 145-152

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-8, 9-112

Τετράδιο Εργασιών

Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄, Β΄, Γ' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-100, 101-200

Βιβλίο Εκπαιδευτικού

Τετράδιο Εργασιών

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο,
Σελίδες 1-6, 7-16, 17-34, 35-52, 53-70, 71-88, 89-110, 111-128, 129-146, 147-158, 159-184,
185-198, 199-214, 215-256

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο,
Σελίδες 1-6, 7-16, 17-28, 29-40, 41-52, 53-66, 67-78, 79-110, 111-126, 127-136,
137-146, 147-160

Τετράδιο Εργασιών

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο,
Σελίδες 1-8, 9-22, 23-40, 41-58, 59-72, 73-92, 93-124, 125-154, 155-190, 191-202, 203-234, 235-252

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο,
Σελίδες 1-8, 9-20, 21-32, 33-42, 43-50, 51-66, 67-76, 77-86, 87-108, 109-118, 119-130, 131-138, 139-154, 155-164

Τετράδιο Εργασιών

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο,
Σελίδες 1-6, 7-14, 15-26, 27-44, 45-56, 57-70, 71-90, 91-144, 145-194, 195-218, 219-252

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-8, 9-62, 63-144, 145-164

Τετράδιο Εργασιών

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1-49, 50-99, 100-151

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Σελίδες 1-111

Τετράδιο Εργασιών

Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Β' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Σελίδες 1-49, 50-99, 100-152

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Σελίδες 1-79, 80-158

Τετράδιο Εργασιών

Παροράματα

Νεοελληνική Γλώσσα Α' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο,
Σελίδες 1-8, 9-24, 25-38, 39-58, 59-80, 81-98, 99-110, 111-122, 123-136, 137-148, 149-164

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Βιβλίο

Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο,
Σελίδες 1 - 6, 7 - 12, 13 - 22, 23 - 36, 37 - 46, 47 - 50, 51 - 56, 57 - 62, 63 - 68, 69 - 72, 73 - 80

Νεοελληνική Γλώσσα Β' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο,
Σελίδες 1-8, 9-26, 27-42, 43-56, 57-72, 73-86, 87-98, 99-114, 115-134, 135-148, 149-152

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-104

Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-6, 7-16, 17-24, 25-32, 33-38, 39-48, 49-54, 55-62, 63-68, 69-80

Νεοελληνική Γλώσσα Γ' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Σελίδες 1-8, 9-28, 29-44, 45-62, 63-86, 87-104, 105-120, 121-132, 133-156

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1-104

Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλο, Σελίδες 1-6, 7-16, 17-26, 27-34, 35-46, 47-54, 55-62, 63-68, 69-80

Οδηγός Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Α', Β', Γ' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Σελίδες 1 - 222, 223- 348

Τετράδιο Εργασιών

ΣΕΠ Γ' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλο, Ενότητες 1, 2, 3, 4, 5, 6, Παράρτημα

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Βιβλίο

Τετράδιο Εργασιών

Τοπική Ιστορία Γ' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή

Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Πρόλογος, Εισαγωγή, Κέρκυρα, Τζουμέρκα, Θεσσαλονίκη, Ερμούπολη, Κάλυμνος, Η Λίμνη Πλαστήρα, Σουφλί, Ηράκλειο Κρήτης, Ηλεία

Τετράδιο Εργασιών

Φυσική Αγωγή Α', Β', Γ' Γυμνασίου
Βιβλίο Μαθητή Βιβλίο

Τετράδιο Εργασιών

Φυσική Αγωγή Α' Γυμνασίου
Βιβλίο Εκπαιδευτικού Εξώφυλλο, Βιβλίο

Τελευταία Ενημέρωση (Τετάρτη, 14 Ιούλιος 2010 12:49)

 
Slider Gallery
 
1partamythia
1partamythia
1roloi1
ach_2005
ach_2005_02
hellasga_Paramythia
kalamas_01
kalamas_pol
paramythia_2010_panoramic_para5
ph_axeron_ecotour
ph_d_sxolio001
ph_fisi001
ph_impanagias001
ph_kastro_paramythias1
ph_koulia1
ph_loutra1
ph_panag2
ph_pers_elea3
seliani_01
newpaper
Μετρητής
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday7
mod_vvisit_counterYesterday4
mod_vvisit_counterThis week7
mod_vvisit_counterLast week41
mod_vvisit_counterThis month103
mod_vvisit_counterLast month160
mod_vvisit_counterAll days25440

We have: 1 guests online
Your IP: 10.2.33.11
 , 
Today: Νοε 19, 2017
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
LCPlayer v2.0
LCplayer