Υποψήφιο θύμα απόλυσης!!!!!

Εκτύπωση

Αγαπητοί φίλοι μου ως εκπαιδευτικός
είμαι το επόμενο θύμα απόλυσης.