Εκκλησία "Αγία Παρασκευή" Πετροχώρι Καρδίτσας

Εκτύπωση

Η εκκλησία "Αγία Παρασκευή"  βρίσκεται στο χωριό Πετροχώρι του δήμου Αργιθέας νομού Καρδίτσας.


Το ποτέ κτίστηκε ο κοιμητηριακός ιερός ναός της Αγίας Παρασκευής δεν γνωρίζουμε. Αγιογραφήθηκε το 1734.  Έχει ωριαίες παραστάσεις από Ιεράρχες από Όσιους και από Μάρτυρες.  Έχει εικονογραφημένο τέμπλο λείπουν από χρόνια ο σταυρός και τα εξαπτέρυγα.

Η εκκλησία "Αγία Παρασκευή" στο Πετροχώρι Αργιθέας Καρδίτσας. Με τις παλιές πόρτες Η εκκλησία "Αγία Παρασκευή" στο Πετροχώρι Αργιθέας Καρδίτσας. Με τις νέες πόρτες Η εκκλησία "Αγία Παρασκευή" στο Πετροχώρι Αργιθέας Καρδίτσας. 21-4-2013. Η εκκλησία "Αγία Παρασκευή" στο Πετροχώρι Αργιθέας Καρδίτσας. 21-4-2013. Η εκκλησία "Αγία Παρασκευή" στο Πετροχώρι Αργιθέας Καρδίτσας. 21-4-2013. Η εκκλησία "Αγία Παρασκευή" στο Πετροχώρι Αργιθέας Καρδίτσας Η εκκλησία "Αγία Παρασκευή" στο Πετροχώρι Αργιθέας Καρδίτσας Η εκκλησία "Αγία Παρασκευή" στο Πετροχώρι Αργιθέας Καρδίτσας Η εκκλησία "Αγία Παρασκευή" στο Πετροχώρι Αργιθέας Καρδίτσας Η εκκλησία "Αγία Παρασκευή" στο Πετροχώρι Αργιθέας Καρδίτσας Η εκκλησία "Αγία Παρασκευή" στο Πετροχώρι Αργιθέας Καρδίτσας Η εκκλησία "Αγία Παρασκευή" στο Πετροχώρι Αργιθέας Καρδίτσας Η εκκλησία "Αγία Παρασκευή" στο Πετροχώρι Αργιθέας Καρδίτσας. 21-4-2013. Η εκκλησία "Αγία Παρασκευή" στο Πετροχώρι Αργιθέας Καρδίτσας. 21-4-2013. Η εκκλησία "Αγία Παρασκευή" στο Πετροχώρι Αργιθέας Καρδίτσας. 21-4-2013. Η εκκλησία "Αγία Παρασκευή" στο Πετροχώρι Αργιθέας Καρδίτσας. 21-4-2013. Η εκκλησία "Αγία Παρασκευή" στο Πετροχώρι Αργιθέας Καρδίτσας. 21-4-2013. Η εκκλησία "Αγία Παρασκευή" στο Πετροχώρι Αργιθέας Καρδίτσας. 21-4-2013. Η εκκλησία "Αγία Παρασκευή" στο Πετροχώρι Αργιθέας Καρδίτσας. 21-4-2013. Η εκκλησία "Αγία Παρασκευή" στο Πετροχώρι Αργιθέας Καρδίτσας. 21-4-2013. Η εκκλησία "Αγία Παρασκευή" στο Πετροχώρι Αργιθέας Καρδίτσας. 21-4-2013. Η εκκλησία "Αγία Παρασκευή" στο Πετροχώρι Αργιθέας Καρδίτσας. 21-4-2013. Η εκκλησία "Αγία Παρασκευή" στο Πετροχώρι Αργιθέας Καρδίτσας. 21-4-2013. Η εκκλησία "Αγία Παρασκευή" στο Πετροχώρι Αργιθέας Καρδίτσας. 21-4-2013. Η εκκλησία "Αγία Παρασκευή" στο Πετροχώρι Αργιθέας Καρδίτσας. 21-4-2013.

Φωτογραφία: Ψιλόπουλος Κώστας