Σύλλογος "Tο Σπυρέλο". Φωτογραφίες εκδηλώσεων 2001-2012

Εκτύπωση

Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο".

Φωτογραφικό λεύκωμα εκδηλώσεων 2001 - 2012

Πετροχώρι {Αργιθέας-Καρδίτσας}


Κοπή πίτας στην Αθήνα 2006. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" Κοπή πίτας στη Λάρισα 2008.  Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" Ετήσιος χορός στο Μουζάκι. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" Ετήσιος χορός στο Μουζάκι. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" Ετήσιος χορός στο Μουζάκι. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" Ετήσιος χορός στο Μουζάκι. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" Ετήσιος χορός στο Μουζάκι. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" Ετήσιος χορός στο Μουζάκι. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" Ετήσιος χορός στο Μουζάκι. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" Ετήσιος χορός στο Μουζάκι. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" Ετήσιος χορός στο Μουζάκι. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" Ετήσιος χορός στο Μουζάκι. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" Ετήσιος χορός στο Μουζάκι. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" Ετήσιος χορός στο Μουζάκι. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" Ετήσιος χορός στο Μουζάκι. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" Ετήσιος χορός στο Μουζάκι. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" Ετήσιος χορός στο Μουζάκι. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" Ετήσιος χορός στο Μουζάκι. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" Ετήσιος χορός στο Μουζάκι. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" Ετήσιος χορός στο Μουζάκι. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο"Ετήσιος χορός στο Μουζάκι. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" Ετήσιος χορός στο Μουζάκι. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" Αντάμωμα των Σπυρελιωτών στην Πατλιά. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" Αντάμωμα των Σπυρελιωτών στην Πατλιά. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" Αντάμωμα των Σπυρελιωτών στην Πατλιά. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" Αντάμωμα των Σπυρελιωτών στην Πατλιά. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" Αντάμωμα των Σπυρελιωτών στην Πατλιά. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" Αντάμωμα των Σπυρελιωτών στην Πατλιά. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" River Party. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" River Party. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" River Party. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" River Party. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" River Party. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" River Party. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" River Party. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" River Party. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" River Party. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" River Party. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" River Party. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" River Party. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" River Party. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" River Party. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" River Party. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" River Party. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" River Party. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" River Party. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" River Party. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" River Party. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" River Party. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" River Party. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" River Party. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" River Party. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" River Party. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" River Party. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" River Party. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" River Party. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" River Party. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" River Party. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" River Party. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" River Party. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" River Party. Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο"

Ο Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Tο Σπυρέλο" είναι του χωριού Πετροχώρι Αργιθέας - Καρδίτσας.