Blender

Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο δημιουργίας τρισδιάστατων γραφικών είναι το Blender.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο εργαστήριο πληροφορικής στα ΕΠΑΛ για το μάθημα Βασικά Θέματα Πληροφορικής της Β” ΕΠΑΛ.

Ubuntu με sch-scripts

Ubuntu με sch-scripts σε ακόμα ένα σχολικό εργαστήριο του Ν. Σερρών. Στο Γ/σιο Αγ. Πνεύματος, εδώ και 3 εβδομάδες, το παλιό εργαστήριο Πληροφορικής «φυσάει»…

Με τη βοήθεια του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Σερρών, η νέα εγκατάσταση δουλεύει άψογα και επιτέλους, χωρίς πολλά έξοδα, ένα ανενεργό ουσιαστικά εργαστήριο δουλεύει κανονικά…

Όσοι παιδεύεστε με τα εργαστήρια σας, δοκιμάστε το…

Για περισσότερα

7ο συνέδριο ΠΕΚΑΠ – Συμπεράσματα

Το τριήμερο 14-16 Απριλίου έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη το 7ο συνέδριο της ΠΕΚΑΠ.

Οι εργασίες του συνεδρίου παρουσιάστηκαν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Γενικά, η οργάνωση ήταν πάρα πολύ καλή. Κτιριακά δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, αφού τα αμφιθέατρα είχαν τον απαραίτητο εξοπλισμό και υπήρχε χώρος για όλους τους σύνεδρους.

Στο θέμα του επιπέδου των εργασιών υπήρχαν διάφορες απόψεις. Προσωπικά πιστεύω ότι το επίπεδο ήταν καλό, δεν έλειψαν, όμως, παρουσιάσεις μέτριου επιπέδου χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η τελική μου άποψη για το συνέδριο είναι απόλυτα θετική, αφού συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τον κλάδο, όπως οι μετατάξεις στην Αβάθμια, το μέλλον της Πληροφορικής στο Λύκειο, η επιμόρφωση Β επιπέδου, κ.ά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του συνεδρίου και των εργασιών εδώ.

Αιτήσεις Επιμόρφωσης Β” Επιπέδου

Από Πέμπτη 21/03/13 ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την επιμόρφωση Β” Επιπέδου. Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Από σήμερα, Πέμπτη 21/03/2013, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να ενημερώνονται για τα επιμορφωτικά προγράμματα της ειδικότητάς τους που θα υλοποιηθούν στην περιοχή τους κατά την 4η επιμορφωτική περίοδο (Απρίλιος – Νοέμβριος 2013) και

να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής

μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ (2007-2013), η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://b-epipedo2.cti.gr/mis,

με χρήση των κωδικών που τους είχαν αποδοθεί κατά την πιστοποίησή τους στο Α? Επίπεδο.

Οι αιτήσεις συμμετοχής για την παρούσα (4η) περίοδο επιμόρφωσης και η κατανομή των εκπαιδευτικών στα διαθέσιμα προγράμματα επιμόρφωσης γίνονται σε 2 φάσεις:

  •   21 έως 31 Μαρτίου 2013 (Α? φάση υποβολής αιτήσεων και κατανομής των εκπαιδευτικών στα διαθέσιμα προγράμματα επιμόρφωσης με διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης)
  •   1 έως 4 Απριλίου 2013 (Β? Φάση υποβολής και επικαιροποίησης αιτήσεων από εκπαιδευτικούς που δεν κληρώθηκαν σε προγράμματα που υλοποιούνται ή νέους ενδιαφερομένους, με σκοπό τη συμπλήρωση προγραμμάτων που δεν έλαβαν τον απαιτούμενο αριθμό αιτήσεων για να υλοποιηθούν και την εν γένει συμπλήρωση κενών θέσεων, με σειρά χρονικής προτεραιότητας).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ19/20, καθώς και «συναφών» κλάδων, που έχουν πιστοποιηθεί επιτυχώς για τις γνώσεις και βασικές δεξιότητες ΤΠΕ (Α΄ επίπεδο). Από την προϋπόθεση της πιστοποίησης Α? επιπέδου εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ19/20. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης (αποστολή με fax στο 210 3222135), προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης στα προγράμματα επιμόρφωσης. Σχέδιο της βεβαίωσης διατίθεται ΕΔΩ.

Επισημαίνουμε ότι η παρούσα επιμόρφωση συμπληρώνεται με την εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα στη σχολική τάξη από τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς, ως οργανικό κομμάτι της επιμορφωτικής διαδικασίας, με την υποστήριξη και καθοδήγηση των επιμορφωτών και των υποστηρικτικών δομών της Πράξης.

Συνεπώς, δυνατότητα συμμετοχής στην επιμόρφωση έχουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατά την περίοδο που παρακολουθούν το επιμορφωτικό πρόγραμμα, ασκούν διδακτικό έργο στην τάξη. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί «συναφών» κλάδων, θα πρέπει ειδικότερα κατά την περίοδο αυτή, να διδάσκουν ένα από τα βασικά μαθήματα του κλάδου στον οποίο αντιστοιχεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα που θα παρακολουθήσουν. Σχετικά με την παραπάνω προϋπόθεση, όλοι οι εκπαιδευτικοί, θα πρέπει να προσκομίσουν ειδική Δήλωση/ Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου τους (διαθέσιμη ΕΔΩ), κατά την εγγραφή τους στο πρόγραμμα, στο Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης.

Επισημαίνεται ότι, τα προγράμματα της παρούσας επιμορφωτικής περιόδου θα διακοπούν, στο τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς, τέλος Ιουνίου 2013, για τις καλοκαιρινές διακοπές και θα συνεχιστούν με τη νέα σχολική χρονιά, από 9 Σεπτεμβρίου 2013, οπότε και θα υλοποιηθούν και οι παρεμβάσεις «εφαρμογής στην τάξη» των επιμορφούμενων.

Συνεπώς, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που για οποιοδήποτε λόγο την επόμενη σχολική χρονιά (2013-2014), ενδέχεται

  • να μην βρίσκονται στον τόπο της σημερινής τους απασχόλησης (πχ. ενδεχόμενη απόσπαση,  μετάθεση σε άλλο τόπο κ.α.),
  • να μην ασκούν διδακτικό έργο (πχ. ενδεχόμενη απόσπαση σε υπηρεσίες, γραφεία κλπ, ενδεχόμενη μη απασχόληση σε περίπτωση εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων κ.α.),
  • να μη διδάσκουν «συναφές» μάθημα, στην περίπτωση των «συναφών» ειδικοτήτων,

να μην υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην παρούσα περίοδο, διότι δεν θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν επιτυχώς την επιμόρφωσή τους. Άλλωστε, το Φθινόπωρο 2013 προβλέπεται να ξεκινήσει νέα περίοδος επιμόρφωσης, στην οποία θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, εφόσον τότε πληρούν τις προϋποθέσεις.

Για τον παραπάνω λόγο, στην παρούσα περίοδο επιμόρφωσης, δεν δίνεται δικαίωμα συμμετοχής σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη διεξαγωγή των επιμορφωτικών προγραμμάτων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και κατανομής στα προγράμματα επιμόρφωσης μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας, θα βρείτε ΕΔΩ.

http://b-epipedo2.cti.gr/

Λίγα λόγια…

Το blog αυτό δημιουργήθηκε για να αποτελέσει ένα δίαυλο επικοινωνίας για μαθητές και συναδέλφους πάνω σε θέματα που αφορούν την Πληροφορική στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα, είναι ένας χώρος για το υλικό των μαθημάτων με τη χρήση του moodle.