ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Επιμέλεια: Γιάννης Οργανόπουλος, Δάσκαλος, Υπεύθυνος Π.Ε. Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας μέχρι 18-08-2011

(Τελευταία Επικαιροποίηση - Ενημέρωση: 24-02-2013)

Αρχική σελίδα


 (Αναρτήθηκε 18-12-2012)

Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./ΔΝΣΗ ΣΕΠΕΔ (Α.Π.: 159505/Γ7/17-12-2012)

Ενημέρωση σχετικά με τις επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
για το σχολικό έτος 2012-2013.

(Τα 50 ΚΠΕ που λειτουργούν για το Σχολικό έτος 2012 - 2013 και τα Προγράμματά τους)

 


 (Αναρτήθηκε 30-11-2012)

Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./ΔΝΣΗ ΣΕΠΕΔ (Α.Π.: 151158/Γ7/30-11-2012)

Παράταση προθεσμίας υποβολής προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

( Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Σταδιοδρομίας )

 

Αρχείο PDF

 


 (Αναρτήθηκε 13-10-2012)

  Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./ ΔΝΣΗ Σ.Ε.Π.Ε.Δ.

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 (Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, Comenius- Leonardo da Vinci και eTwinning)

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

 

Αρχείο PDF

 

Σχέδιο Προγράμματος Διαμορφωμένο

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


(Αναρτήθηκε 11-09-2012)

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 Πλήρωση κενών θέσεων Υπευθύνων, Αναπληρωτών Υπευθύνων και Μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κ.Π.Ε.

Αρχείο PDF

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


(Αναρτήθηκε 24-08-2012)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ Σ.Ε.Π.Ε.Δ. (Α.Π.: 95783/Γ7/22-08-2012)

«Διευκρινίσεις για τις Υ.Α. καθορισμού του τρόπου λειτουργίας, των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης Υπευθύνων στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Σχολικών Δραστηριοτήτων, Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.), Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) και Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) καθώς και των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους και τις σχετικές προκηρύξεις»

Αρχείο PDF 

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


(Αναρτήθηκε 11-08-2012)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ Σ.Ε.Π.Ε.Δ. (Α.Π.: 93006/Γ7/10-08-2012)

 «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων»

........................................................................................................................................................................................

 (Αναρτήθηκε 13-08-2012)

«Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους».

 

  Αρχείο PDF

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ./ΔΝΣΗ ΣΕΠΕΔ (Α.Π. 157598/Γ7/13-12-2010)

Τα Προγράμματα όλων των ΚΠΕ της χώρας (2010 - 2011)

Αρχείο PDF

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΠΕ

Καταληκτική Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

(Αναρτήθηκε 16-12-2010)


 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ./ΔΝΣΗ ΣΕΠΕΔ (Α.Π. 154927/Γ7/07-12-2010)

Καθορισμός Νομών Εμβέλειας όλων των ΚΠΕ για το Σχολικό έτος 2010 - 2011

  Αρχείο PDF

(Αναρτήθηκε 09-12-2010)

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

  ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ./ΔΝΣΗ ΣΕΠΕΔ/ΤΜ. Β΄ (Υπ. Απόφαση 130521/Γ7/18-10-2010)

"Ορισμός Συντονιστικών Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)"

(Αναρτήθηκε 01-11-2010)


 

ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ./ΔΝΣΗ ΣΕΠΕΔ/ΤΜ. Β΄ π. Απόφαση: 127104/Γ7/12-10-2010)

"Παράταση θητείας διαχειριστικών επιτροπών των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), συγχώνευση των ΚΠΕ στους Νομούς Κέρκυρας και Γρεβενών και αναστολή λειτουργίας τριών ΚΠΕ Φουρνών Ευρυτανίας, Ηραίας Αρκαδίας και Σμύνους Λακωνίας"

(Αναρτήθηκε 01-11-2010)

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Εγκύκλιος με αριθμό 119236/Γ7/24-09-2010/ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΒΜΘ/Δνση ΣΕΠΕΔ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
(Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Αγωγής, Πολιτιστικών Θεμάτων, Comenius- Leonardo da Vinci και eTwinning) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

Αρχείο PDF       (Αναρτήθηκε 28-09-2010)

 


 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

(ΑΠ 10815/21-09-2010): «Παράταση θητείας εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε θέσεις Υπευθύνων, Αναπληρωτών Υπευθύνων και μελών Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας για το σχολικό έτος 2010-2011»         (Αναρτήθηκε 23 - 09 - 2010)

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. /ΔΝΣΗ ΣΕΠΕΔ (69600/Γ7/15-06-2010)

Εκδήλωση πρόθεσης για παράταση αποσπάσεων εκπαιδευτικών στα ΚΠΕ

Αρχείο PDF          (Αναρτήθηκε 16 - 06 - 2010)

 


 

ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. /ΔΝΣΗ ΣΕΠΕΔ (64903/Γ7/07-06-2010)

Παράταση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας,  Πολιτιστικών Θεμάτων και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων

Αρχείο PDF  (Αναρτήθηκε 08 - 06 - 2010)

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Το πιο κάτω προτεινόμενο βιβλίο, που μπορείτε να ανασύρετε από τον ιστότοπο του ΕΚΚΕ, περιλαμβάνει το θεσμικό πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, μέχρι και το 2006.

(Αναφέρεται και στη σελίδα "Βιβλιογραφία για την Π.Ε. & διαθέσιμα βιβλία στο διαδίκτυο")

 

Μπότσαρης, Ι., (2006),

Η νομοθεσία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Από την ίδρυση του θεσμού μέχρι σήμερα), Αγρίνιο, Έκδοση Ι. Μπότσαρη. Διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΕΚΚΕ/Φιλοξενούμενες Εκδόσεις http://www.ekke.gr/estia/gr_pages/F_synerg/Mpotsaris_N_PE/Mpotsaris_N_PE.htm  (ανασύρθηκε 1-10-2007).

(Αρχείο PDF 3,62 MB)

 


 

ΥΠ.Ε.Π.Θ., Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (2003),
 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση,

Y.A. 21072β/Γ2, Φ.Ε.Κ. τεύχος β΄, αρ. φύλλου 304/13-3-2003, σελ. 4360 - 4366.

Ανασύρθηκε από τον ιστότοπο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, (PDF 292 KB)

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Εγκύκλιος με αριθμό 78506/Γ7/03-07-2009/ΥΠ.Ε.Π.Θ./Δνση ΣΕΠΕΔ/Τμήμα Β΄

Το Πλαίσιο Αναφοράς της Εκπαίδευσης για την Αειφορία και οι Σχολικές Δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Αγωγής & Αγωγής Υγείας – Θεματικό Έτος 2010

(Αρχείο word 485 ΚΒ)

 


 

  Εγκύκλιος με αριθμό 81687/Γ7/9-7-2009/ΥΠ.Ε.Π.Θ./Δνση ΣΕΠΕΔ/Τμήμα Β΄

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ`
(Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Αγωγής, Πολιτιστικών θεμάτων,
Comenius
- Leonardo da Vinci και eTwinning
) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-10

(Αρχείο word 485 ΚΒ)

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Εγκύκλιος με αριθμό 92546/Γ7/30-07-2009/ΥΠ.Ε.Π.Θ./Δνση ΣΕΠΕΔ/Τμήμα Β΄

Λειτουργία των ΤΔΚΠΕ και συμμετοχή Σχολικών Ομάδων σε προγράμματα των ΚΠΕ

(Αρχείο word 232 ΚΒ)

 


 

Εγκύκλιος με αριθμό 88009/Γ7/22-07-2009/ΥΠ.Ε.Π.Θ./Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ/Τμήμα Β΄

 Καθορισμός Νομών Εμβέλειας και Τοπικών Δικτύων ΚΠΕ για το Σχολικό Έτος 2009 - 2010

(Αρχείο Word 290 ΚΒ)

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Εγκύκλιος με αριθμό 81544/Γ7/09-07-2009/ΥΠ.Ε.Π.Θ./Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ/Τμήμα Β΄

Ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2009 - 2010

(Όπως τροποποιήθηκε από την εγκ. με αριθμό 101818/Γ7/25-08-2009/ΥΠ.Ε.Π.Θ./Δνση ΣΕΠΕΔ/Τμήμα Β΄). (Αρχείο PDF 430 ΚΒ)


 

 Υπουργική Απόφαση 60991/Γ7/19-6-2006/ΥΠ.Ε.Π.Θ./ΔΝΣΗ ΣΕΠΕΔ, με θέμα:

«Διαδικασίες στελέχωσης και καθήκοντα των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) και των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ)». (Αρχείο Word 173 KB)

(Αρχείο word 173 ΚΒ)

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Υπουργική Απόφαση 66272/Γ7/4-7-2005/ΥΠ.Ε.Π.Θ./Δνση ΣΕΠΕΔ/Τμήμα Β΄, με θέμα:

"Θεματικά δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης" (Αρχείο Word 164 KB)

........................................................................................................................................................................................

 

Υπουργική Απόφαση 127856/Γ7/29-11-2006/ΥΠ.Ε.Π.Θ./Δνση ΣΕΠΕΔ/Τμήμα Β΄, με θέμα:

"Τροποποίηση της Υ.Α. 66272/Γ7/4-7-2005 περί Θεματικών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης"  (Αρχείο Word 146 KB)

 


 

Υπουργική Απόφαση Φ.12.1/ 545/ 858121/ΥΠ.Ε.Π.Θ./ΔΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ/ΤΜΗΜΑ Α΄, με θέμα:

"Γενίκευση εφαρμογής του Προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης στην   Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση"

(Αρχείο Word 243 KB)

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Υπουργική Απόφαση 107632/Γ7/2-10-03/ΥΠ.Ε.Π.Θ./ΔΝΣΗ ΣΕΠΕΔ, με θέμα:

"Μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών  με διανυκτέρευση στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων".

(Αρχείο Word 191 KB)

 


 

Υπουργική Απόφαση Γ1/377/865/18-09-1992/ΥΠ.Ε.Π.Θ./ΔΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ/ΤΜΗΜΑ Γ΄, με θέμα:

"Σχολικές  δραστηριότητες''.  (Αρχείο Word 45 KB)

 


 

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Αρχική σελίδα