ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ water.gif

  
Το νερό είναι ένωση δύο αερίων στοιχείων. Στην άσκηση αυτή καλείσαι να επιλέξεις σωστές απαντήσεις για τα στοιχεία αυτά, όπως επίσης και για τις καταστάσεις του νερού, την κύρια κινητήρια δύναμη του κύκλου του νερού και τα αποθέματα γλυκού νερού στον πλανήτη.