Ο Κύκλος του νερού (Συμπληρώνω τα κενά - 2) water_cycle_an.gif

Συμπληρώνω τα κενά

  
Προσπάθησε να συμπληρώσεις τα κενά με τις κατάλληλες λέξει ή φράσεις, που βρίσκονται στο επάνω μέρος της άσκησης, ώστε να βγαίνει νόημα κατά την ανάγνωσή του πιο κάτω κειμένου. Έχεις 5 λεπτά για να ολοκληρώσεις την άσκηση. Μετά μπορείς να ξαναπροσπαθήσεις.
Πατώντας το κουμπί "ΒΟΗΘΕΙΑ", εμφανίζονται κάθε φορά διαδοχικά τα γράμματα της κάθε ζητούμενης λέξης.
   ήλιου      ανέμων      εξατμίζονται      επιφανειακές      πάγων      σύννεφα      υγρή      υγροποιούνται      υδρατμών      υπόγειες      φυσική κατάσταση   

Το νερό του πλανήτη αλλάζει συνεχώς , από τη στερεά μορφή των στην μορφή των ποταμών, λιμνών και της θάλασσας και την αέρια κατάσταση των .
Πιο συγκεκριμένα, λόγω της θέρμανσης του και λόγω των στην επιφάνεια της γης τα νερά της και μαζεύονται ως υδρατμοί δημιουργώντας τα . Οι υδρατμοί συμπυκνώνονται, και στη συνέχεια πέφτουν ως βροχή ή άλλες μορφές υετού, εμπλουτίζοντας έτσι τις αποθήκες νερού της γης, είτε είναι αυτές , όπως οι θάλασσες και οι λίμνες, είτε είναι .