Μορφές - Χρήσεις του νερού

Αντιστοιχίζω αυτά που ταιριάζουν

alikes.gif

    
Αντιστοίχισε τις λέξεις - φράσεις που βρίσκονται δεξιά με αυτές που βρίσκονται αριστερά. Σύρε και άσε την κάθε λέξη - φράση εκεί που θεωρείς ότι είναι σωστό. Στη συνέχεια έλεγχε την απάντησή σου πιέζοντας το κουμπί ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ.
Έχεις 3 λεπτά για να ολοκληρώσεις την άσκηση.