ΙΣΤΟΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ

για το νερό στη ζωή μας


Εισαγωγή

Εργασία

Διαδικασία

Πηγές


ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Α΄. Ομάδα
Φυσικής και Γεωγραφίας

Β΄. Ομάδα
Ιστορίας και Λαογραφίας

Γ΄. Ομάδα
Προστασίας Περιβάλλοντος


Αξιολόγηση

Συμπεράσματα

Σελίδα εκπαιδευτικών


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ