Νέο Βιβλίο Οδηγός για την Π.Ε. από ΥΠ.Ε.Π.Θ. & Π.Ι.

Φέρμελη, Γ., Ρουσσομουστακάκη - Θεοδωράκη, Μ., Χατζηκώστα, Κλ., Γκαίτλιχ, Μ. (2008).
Οδηγός Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αθήνα, ΥΠ.Ε.Π.Θ – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (διαθέσιμο στο http://pi-schools.sch.gr/dimotiko, ανασύρθηκε στις 10-2-2009 - 170 σελίδες, 15 MB, σε 4 αρχεία Pdf).

Αρχική σελίδα


Μπορείτε να το "κατεβάσετε" και από εδώ:

(σελ.1 - 40)        (σελ. 41 - 80)         (σελ. 81 - 120)         (σελ. 121 - 169)


Περιέχει:

Α. Εισαγωγικό - Θεωρητικό μέρος για την Π.Ε.,

 Β1. Επιστημονική πληροφόρηση για τις θεματικές ενότητες

·       Αέρας – Ατμόσφαιρα – Κλιματικές αλλαγές

·       Νερό

·       Έδαφος

·       Δάση

·       Βιοποικιλότητα – Η εξαφάνιση των ειδών

·       Ενέργεια

·       Η διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων

·       Ανθρώπινες δραστηριότητες

·       Ανθρώπινες σχέσεις και αξίες

 Β2. Ενδεικτικά σχέδια και φύλλα εργασίας για τις
         συγκεκριμένες θεματικές ενότητες.

 


Αρχική σελίδα