ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ


Μπορείτε να κάνετε μέχρι 3 γραφικές παραστάσεις στους ιδιο σύστημα αξόνων.
Στη θέση των τριών συναρτήσεων του παραδείγματος τοποθετείστε τις συναρτήσεις που εσείς θέλετε. .