Πίσω στην Αρχική Σελίδα Δημοσίευση σε διακομιστή Web

Πίσω Κεντρική σελίδα Επόμενο


 

12. Δημοσίευση σε διακομιστή Web

Το τελευταίο στάδιο του σχεδιασμού του δικτυακού σας τόπου είναι να τον ανεβάσετε σε έναν διακομιστή δικτύου (Web Sever) προκειμένου να δημοσιευθεί στο διαδίκτυο.

Υπάρχουν διάφορες λύσεις, αλλά ο ποιος συνηθισμένος και γρήγορος τρόπος είναι με τη χρήση κάποιου προγράμματος FTP (File Transfer Protocol). Τέτοιο πρόγραμμα είναι και το FileZilla το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε παρακάτω. Το πρόγραμμα αυτό είναι περιορισμένης χρήσης (shareware) αλλά απολύτως λειτουργικό σε όσες λειτουργίες θα σας είναι απαραίτητες.
Μπορείτε να το βρείτε στη διεύθυνση: http://www.sourceforge.net/projects/filezilla

Βέβαια χρειάζεται να έχετε εξασφαλίσει χώρο σε κάποιο διακομιστή δικτύου. Ευτυχώς για τους εκπαιδευτικούς το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) προσφέρει δωρεάν χώρο.


α) Ρυθμίσεις

 •  Μετά την εγκατάσταση του προγράμματος, θα εκκινήσετε το πρόγραμμα και θα πάτε στο μενού File > Site Manager

 •  Στο Site Manager θα ρυθμίσετε το πρόγραμμα για σύνδεση στο διακομιστή δικτύου. Πατήστε το κουμπί New Site. Θα εμφανιστεί η οθόνη που βλέπετε παρακάτω

 •  Πληκτρολογήστε ένα όνομα για να αναγνωρίζετε τις ρυθμίσεις. Εδώ ονομάσαμε τις ρυθμίσεις του δικτυακού τόπου mysite (1)

 •  Host (2): Η διεύθυνση του δικτυακού σας τόπου, αν πρόκειται για σχολική μονάδα. Αν είναι προσωπική σελίδα, τότε αυτό διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Π.χ. για Θεσσαλονίκη θα είναι …users.thess.sch.gr, για Αττική θα είναι users.att.sch.gr κ.ό.κ

 •  Servertype (3): Επιλέξτε FTP

 •  Logontype (4): Τσεκάρετε Normal

 •  User (5): Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που σας έχει δοθεί από το ΠΣΔ

 •  Password (6): ο κωδικός που σας έχει δοθεί.

 •  Τέλος πατήστε Save and Exit (7).


β) Οθόνη του προγράμματος - μεταφορά αρχείων

Τώρα έχετε επιστρέψει στην αρχική οθόνη του προγράμματος.

 •  Συνδεθείτε στο διαδίκτυο.

 •  Μόλις αποκατασταθεί η σύνδεση, από το μενού File επιλέξτε Connect to default site. Εναλλακτικά πατήστε το κουμπί με τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (1), επιλέξτε το mysite και πατήστε Connect.

 Αν έχετε κάνει σωστές ρυθμίσεις θα δείτε την εικόνα παρακάτω...

 

 •  Στο επάνω παράθυρο (2) εμφανίζονται οι όροι χρήσης του ΠΣΔ και πληροφορίες για την κατάσταση σύνδεσης.

 •   Στο πράσινο πλαίσιο εμφανίζονται τα αρχεία του υπολογιστή μας (Local Site)

 •  Στο κόκκινο πλαίσιο εμφανίζονται τα αρχεία στο διακομιστή (Remote Site). Στην αρχή βέβαια δεν εμφανίζονται καθόλου αρχεία καθώς δεν τα έχουμε μεταφέρει ακόμη.

 •  Η πλοήγηση στα αρχεία και τους φακέλους γίνεται με παρόμοιο τρόπο όπως και στην εξερεύνηση των Windows.

 •  Για να μεταφέρουμε αρχεία: επιλέγουμε αρχεία ή και ολόκληρους φακέλους από το αριστερό παράθυρο και τα σέρνουμε (dragndrop) στο δεξί παράθυρο.

 •  Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς εμφανίζονται πληροφορίες στο κάτω παράθυρο.

 •  Αφού μεταφερθούν όλα τα αρχεία μπορούμε να κλείσουμε το πρόγραμμα και να ελέγξουμε με το πρόγραμμα περιήγησης αν εμφανίζεται σωστά ο δικτυακός μας τόπος.

 •  Όταν θα κάνετε αλλαγές στα αρχεία σας, δεν θα χρειάζεται να μεταφέρετε όλο το φάκελο web (αυτό γίνεται μόνο την πρώτη φορά) παρά μόνο τα αρχεία με τις αλλαγές.


Πίσω Κεντρική σελίδα Επόμενο