Πίσω στην Αρχική Σελίδα Οδηγός FrontPage
 
 

 

Σύντομος οδηγός δημιουργίας εκπαιδευτικών ιστοσελίδων
με το FrontPage 2002 ελληνική έκδοση

από τον Γιάννη Σαλονικίδη, δάσκαλο

Ο οδηγός αυτός δημιουργήθηκε με σκοπό να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να δημιουργήσουν εκπαιδευτικούς δικτυακούς τόπους. Παρουσιάζονται τα προγράμματα Microsoft© FrontPage© 2002 (ελληνική έκδοση) και FileZilla (για FTP).

Φυσικά δεν παρουσιάζονται όλες οι δυνατότητες των προγραμμάτων αλλά μόνο όσα στοιχεία είναι απαραίτητα για να δημιουργηθεί ένας λειτουργικός δικτυακός τόπος.

Επιπλέον θίγονται και κάποια σημεία που αφορούν στη σχεδίαση και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών ιστοσελίδων.


Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή


1.       Εισαγωγή
2.       Περιεχόμενο εκπαιδευτικών ιστοσελίδων
3.       Γνωριμία με το Microsoft© FrontPage© 2002
4.       Προετοιμασία – Αρχικός σχεδιασμός
5.       Δημιουργία τοποθεσίας
Web
      I.        Δημιουργία κενής τοποθεσίας
Web
      II.      Δημιουργία τοποθεσίας
Web από πρότυπο
6.       Αρχική σελίδα – Ρυθμίσεις
      I.        Τίτλος σελίδας
      II.      Γλώσσα Κωδικοποίησης
7.       Εισαγωγή κειμένου σε ιστοσελίδα
8.       Εισαγωγή γραφικών – χρωμάτων σε ιστοσελίδα
      I.        Γενικά
      II.      Εισαγωγή εικόνων
      III.    Ορισμός χρώματος ή εικόνας ως φόντο
      IV.    Ορισμός χρώματος υπερσυνδέσμων
      V.      Προσθήκη θέματος
9.       Εισαγωγή – Μορφοποίηση πινάκων και κελιών
10.   Δημιουργία μενού πλοήγησης
      I.        Μενού πλοήγησης που βασίζεται σε πρότυπο
      II.      Μενού πλοήγησης που βασίζεται σε δομή περιήγησης
11.   Δημιουργία υπερσυνδέσμων
12.   Δημοσίευση σε διακομιστή
Web
13.  Βιβλιογραφία - Πηγές

Η δημιουργία και η δημοσίευση στο διαδίκτυο μιας τοποθεσίας Web είναι μια σχετικά απλή διαδικασία που δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις. Ιστοσελίδες μπορούμε να δημιουργήσουμε ακόμη και με το ταπεινό Σημειωματάριο (Notepad) των Windows. Επιπλέον όλα τα γνωστά προγράμματα επεξεργασίας κειμένου υποστηρίζουν εγγενώς την αποθήκευση αρχείων ως ιστοσελίδων Web. Υπάρχουν όμως προγράμματα που εξειδικεύονται στη δημιουργία σελίδων Web  και διαθέτουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία που μας επιτρέπουν να πετύχουμε μια πολύ εντυπωσιακή παρουσία στο διαδίκτυο.

Μεταξύ των προγραμμάτων αυτών συγκαταλέγεται και το Microsoft© FrontPage© 2002 (ελληνική έκδοση) το οποίο είναι εγκατεστημένο στα περισσότερα σχολικά εργαστήρια.

Όπως θα διαπιστώσετε στη συνέχεια, για την εκμάθηση των λειτουργιών του προγράμματος δεν χρειάζεται να αφιερώσετε πολύ χρόνο. Αυτό δε σημαίνει πως η δημιουργία της προσωπικής σας ιστοσελίδας ή των ιστοσελίδων του σχολείου σας θα ολοκληρωθεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς υπάρχουν πολλοί παράμετροι που θα πρέπει να συνυπολογίσετε πριν αγγίξετε τον τελικό σας στόχο.

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον οδηγό


 


Στην αρχική σελίδα υπάρχει λίστα με τα περιεχόμενα των επιμέρους θεμάτων. Κάντε κλικ στο θέμα που σας ενδιαφέρει.

Αν θέλετε να ακολουθήσετε όλη τη σειρά των οδηγιών, κάντε κλικ στα κουμπιά που υπάρχουν στο επάνω και κάτω μέρος κάθε σελίδας.

Πατώντας Κεντρική σελίδα επιστρέφεται στη σελίδα αυτή.

Ο οδηγός σε μορφή .zip (542,13 kb)

Κεντρική σελίδα Επόμενη