Το Symbaloo   μας επιτρέπει να φτιάξουμε σελίδες με τους αγαπημένους μας σελιδοδείκτες σε μορφή κουμπιών. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην εκπαίδευση καθώς επιτρέπει σε εκπαιδευτικούς να φτιάξουν διάφορες σελίδες (λέγονται webmix), να συγκεντρώσουν σελιδοδείκτες ανά θέμα ή ανά τάξη και να τις διαθέσουν στους μαθητές/τριες τους (θα πρέπει οι σελίδες να οριστούν ως δημόσιες).

Παράδειγμα webmix

Επισκεφτείτε το Symbaloo.