Στην διεύθυνση https://kpp.cti.gr λειτουργεί πύλη με υποστηρικτικό υλικό που θα εμπλουτίζεται σταδιακά, σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας.

Στην πύλη είναι παράλληλα διαθέσιμος και  ο Οδηγός Αξιοποίησης Υποστηρικτικού Υλικού.