Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού είναι μια πρωτοβουλία βάσης που έχει ως στόχο να κάνει τον προγραμματισμό και τον ψηφιακό γραμματισμό προσιτό σε όλους, με διασκεδαστικό και ενδιαφέροντα τρόπο. Κάθε χρόνο οι εκπαιδευτικοί καλούνται να μιλήσουν στους μαθητές τους για τον προγραμματισμό και τη σημασία του στην καθημερινή ζωή. Παράλληλα διοργανώνουν δράσεις στα σχολεία τους που εισάγουν τα παιδιά ή/και τους γονείς στον προγραμματισμό. Φέτος η εβδομάδα είναι ουσιαστικά δεκαπενθήμερο και διεξάγεται από 5-20 Οκτωβρίου 2019.

Υπάρχει άφθονο υλικό για όσους εκπαιδευτικούς ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν. Στην επίσημη ιστοσελίδα https://codeweek.eu/  θα βρείτε προτεινόμενο υλικό διδασκαλίας και τη φόρμα συμμετοχής του σχολείου στη δράση.

Αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στη δράση CodeAthon  της WRO. Για παιδιά που είναι εξοικειωμένα με τον προγραμματισμό, οι δραστηριότητες που προτείνουν είναι αξιόλογες.