Στις μικρές τάξεις του Δημοτικού, είναι χρήσιμες δραστηριότητες που με παιγνιώδη τρόπο βοηθούν τα παιδιά να καλλιεργήσουν δεξιότητες ή να εξασκηθούν σε νεοαποκτηθείσες γνώσεις.

Μία ιστοσελίδα με αρκετές ενδιαφέρουσες προτάσεις, είναι η https://www.abcya.com/, στην οποία υπάρχουν παιγνιώδεις δραστηριότητες γλώσσας (δυστυχώς στα αγγλικά), μαθηματικών και δεξιοτήτων, κατηγοριοποιημένες ανά τάξη και ηλικία.

Τα τελευταία δύο χρόνια έχω αξιοποιήσει με επιτυχία και προτείνω τις παρακάτω δραστηριότητες, χωρίς να έχω εξερευνήσει όλες τις επιλογές.

Μαθηματικά

Περιβάλλον παιχνιδιού MathLines για πολλαπλασιασμό. Επιλέγουμε το γινόμενο στην αρχή, δίνεται ο πρώτος όρος του γινομένου  και οι μαθητές καλούνται να βρουν τον δεύτερο όρο.
Περιβάλλον του MathMatch  όπου τα παιδιά καλούνται να διαλέξουν τα σωστά ζευγάρια

Δεξιότητες