Το Tricider  είναι μία πλατφόρμα που επιτρέπει την καταγραφή ιδεών γύρω από ένα ερώτημα. Το ερώτημα ή tricision τίθεται από έναν χρήστη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διαχείρισή του και για την αποστολή πρόσκλησης σε όσους επιθυμεί να συμμετέχουν. Η πρόσκληση άλλων μελών γίνεται με αποστολή του URL του ερωτήματος μέσω email, Facebook, twitter κ.α. Οι συμμετέχοντες μπορούν να προσθέσουν καινούργιες ιδέες, να επιχειρηματολογήσουν πάνω στις ήδη υποβληθείσες ιδέες καθώς και να ψηφίσουν την ιδέα που θεωρούν πιο κατάλληλη. Δεν απαιτείται εγγραφή στην πλατφόρμα προκειμένου να ξεκινήσει κάποιος ένα ερώτημα. Με την εγγραφή όμως ο χρήστης αποκτά περισσότερες επιλογές διαχείρισης των ερωτημάτων (tricisions)  που έχει ξεκινήσει.

Περιβάλλον του tricider

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα με τις Πιο Συχνές Ερωτήσεις του Tricider.


Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την αξιοποίηση ενός ερωτήματος για την καταγραφή απόψεων από εκπαιδευτικούς:
Επισκεφτείτε το Tricider, κάνοντας κλικ εδώ.