Το CS Unplugged είναι μία πρωτοβουλία του CS Education Research Group του University of Canterbury και αποτελείται από μία συλλογή δραστηριοτήτων σχετικές με την επιστήμη της Πληροφορικής.  Η πρωτοτυπία των  δραστηριοτήτων έγκειται στο ότι υλοποιούνται χωρίς την χρήση ηλεκτρονικών συσκευών και στόχο έχουν να εισάγουν τους μαθητές στην Υπολογιστική Σκέψη μέσα από έννοιες όπως οι δυαδικοί αριθμοί, οι αλγόριθμοι και η συμπίεση δεδομένων, χωρίς να εμβαθύνουν σε τεχνικές λεπτομέρειες. Δεν απαιτείται προγραμματισμός για την εμπλοκή με αυτές τις ιδέες!

Το 2015 είχα υλοποιήσει δραστηριότητες με τους μαθητές της ΣΤ’ τάξης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού. Μπορείτε να βρείτε τα φύλλα εργασίας που είχα ετοιμάσει εδώ. Η όλη εμπειρία ήταν εξαιρετική και προτείνω ανεπιφύλακτα την εξερεύνηση των διαφόρων δραστηριοτήτων.

Η ιστοσελίδα  CS Unplugged έχει αναβαθμιστεί και παρέχει ευκολότερη πλοήγηση και καλύτερη οργάνωση του διαθέσιμου υλικού. Η προηγούμενη ιστοσελίδα λειτουργεί στην διεύθυνση: https://classic.csunplugged.org/.

Οι δραστηριότητες είναι διαθέσιμες και σε μορφή  βιβλίου, το οποίο είναι διαθέσιμο σε αρκετές γλώσσες. Μεταφράστηκε στα ελληνικά από τον Κώστα Μουσαφείρη και μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Τέλος, υπάρχει  κανάλι στο youtube: https://www.youtube.com/user/csunplugged, όπου μπορείτε να δείτε παραδείγματα υλοποίησης διαφόρων δραστηριοτήτων.

Το υλικό διατίθεται δωρεάν και διανέμεται σύμφωνα με τους κανόνες της άδειας Creative Commons BY-NC-SA licence, επιτρέποντας στους εκπαιδευτικούς την αντιγραφή, την προσαρμογή και τον διαμοιρασμό του.