Βίντεο της Ελληνικής εταιρείας αξιοποίησης ανακύκλωσης για τον μπλε κάδο:

Εκπαιδευτικό βίντεο για τον μπλε κάδο


Κρυπτόλεξο


Ερωτήσεις


Τοποθετήστε στη σωστή σειρά τα στάδια της ανακύκλωσης


Σημείωση: Το υλικό των δραστηριοτήτων προέρχεται από την ιστοσελίδα: http://www.mplekas.com/