Η 28η Ιανουαρίου έχει θεσπιστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, με πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι αφιερωμένη στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα. Σε αυτό το πλαίσιο, θα διεξαχθεί το διαδικτυακό διαδραστικό εργαστήριο «Ο GDPR και οι 40 κλέφτες»,  για να παρουσιάσει με κατανοητό και διασκεδαστικό τρόπο θέματα σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (γνωστό ως GDPR) και τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες που αυτός διασφαλίζει για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικός στόχος του εργαστηρίου είναι να αποτελέσει τροφή για (δημιουργική) σκέψη, καθώς και μια όμορφη ψυχαγωγική εμπειρία.

Το εργαστήριο υλοποιείται από τον Δημήτρη Γραμμένο, Κύριο Ερευνητή του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας (ΙΤΕ) και την Ανθή Στρατάκη, Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων του ΙΤΕ. Το εργαστήριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας σε συνεργασία με τον Σύλλογο ΨηφίΔα και το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ.1. Χρόνος Διεξαγωγής

Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022, 12:00 13.15.

 

2. Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν
Στο εργαστήριο μπορούν να συμμετέχουν σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προκειμένου να δηλώσει μια σχολική μονάδα συμμετοχή, θα πρέπει ένας εκπαιδευτικός να συμπληρώσει έως τις 26 Ιανουαρίου 2022 την ηλεκτρονική φόρμα στη διεύθυνση:
https://forms.gle/yVimuTqvmgHjAc4h7. Στις 27 Ιανουαρίου θα αποσταλεί με email το «δωμάτιο» Zoom του εργαστηρίου.
Το εργαστήριο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της πρωτοβάθμιας (Ε’ Δημοτικού και άνω) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (όλων των τάξεων).

Οι μαθητές μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικές τάξεις.

Προκειμένου να συμμετέχουν οι μαθητές μιας σχολικής μονάδας θα πρέπει να αναλάβουν την παιδαγωγική καθοδήγηση και συντονισμό τους ένας ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί.


3. Τρόπος διεξαγωγής

Το εργαστήριο θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Προτείνεται οι μαθητές να συγκεντρωθούν στο εργαστήριο Πληροφορικής.

Μόνο ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός θα συνδεθεί στο Zoom και θα προβάλει το εργαστήριο για όλη την τάξη (π.χ. μέσω βιντεοπροβολέα ή σε οθόνη).
Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός συνδέεται στο Zoom, 1015 λεπτά πριν την έναρξη (δηλ. 11.45 περίπου).
Προτείνεται οι μαθητές να χωριστούν σε ομάδες των 2 ατόμων (ή κατά την κρίση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού και σύμφωνα με τους κανόνες αποστασιοποίησης).
Ιδανικά κάθε ομάδα πρέπει να έχει πρόσβαση σε έναν υπολογιστή.
Κατά τη διάρκεια των συμμετοχικών δραστηριοτήτων, ο εκπαιδευτικός βοηθά / απαντά σε απορίες.


4. Προετοιμασία

1. Για κάθε μαθητή πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας υπογεγραμμένο έντυπο συγκατάθεσης γονέα/κηδεμόνα, σύμφωνα με το υπόδειγμα (https://tinyurl.com/EntypoSygkatathesisGoneaGDPR). Τα έγγραφα αυτά δεν τα στέλνετε παραμένουν στο σχολείο.

2. Ανεβάζετε στη φόρμα
https://forms.gle/Dvyf4AuL4xV6wpWQ9 υπογεγραμμένη τη βεβαίωση εκπαιδευτικού για τη συγκέντρωση των συγκαταθέσεων, σύμφωνα με το υπόδειγμα (https://tinyurl.com/bebaiosiekpaideytikouGDPR)
3. Οι εκπαιδευτικοί θα λάβουν από τους διοργανωτές πρόσκληση συμμετοχής με τη διεύθυνση που θα συνδεθούν.

4. Δεν χρειάζεται να γνωρίζετε / διαβάσετε κάτι σχετικά με το αντικείμενο του εργαστηρίου ή να προετοιμάσετε τους μαθητές.

5. Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να μπορούν:
Να χρησιμοποιούν έναν browser για να μεταβαίνουν και να συμπληρώνουν απλές φόρμες Google.

5. Συμμετοχικές δραστηριότητες
Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι μαθητές θα συμμετέχουν προαιρετικά σε 4 απλές και διασκεδαστικές δημιουργικές δραστηριότητες.
Σε αυτό το πλαίσιο, θα κληθούν να μοιραστούν ανώνυμα τις ιδέες τους μέσω φορμών Google. Όλες οι φόρμες που θα συμπληρωθούν είναι προσβάσιμες μέσω συνδέσμων που είναι συγκεντρωμένοι στην ιστοσελίδα: https://bit.ly/GDPR2022


6. Διευκρινήσεις και Πληροφορίες

Ερωτήματα σχετικά με το εργαστήριο μπορούν να υποβάλλονται στο
info@digifest.info