Στο πλαίσιο της Ώρας Κώδικα που φέτος διοργανώνεται από 7-13 Δεκεμβρίου 2015, το  δημιούργησε μία νέα δραστηριότητα για τη γνωριμία των μαθητών με τον προγραμματισμό, που προσομοιώνει το περιβάλλον του δημοφιλούς παιχνιδιού Minecraft. Στο τα παιδιά ηλικίας από 6 ετών καλούνται να οδηγήσουν έναν από…
Διαβάστε περισσότερα...